Back to the list

Úloha vápnika v živých organizmoch

Vápnik (latinsky Calcium) patrí ku kovom alkalických zemín, čiže je zaradený v druhej hlavnej skupine periodickej tabuľky prvkov. V čistej forme je to striebristý, relatívne mäkký neprechodný kov. Na Zemi sa v čistej forme nevyskytuje kvôli vysokej reaktivite s vodou, kyslíkom a dusíkom vo vzduchu. 


Napriek tomu sa nachádza vo veľkom množstve minerálov a iných zlúčenín, s ktorými sa často stretávame. Určite ešte aj dnes mnohí poznajú pálené vápno. V chémii sa pálené vápno nazýva oxid vápenatý. Už od nepamäti sa pripravovalo pálením vápna. V skutočnosti by sme to mohli označiť ako termálny rozklad uhličitanu vápenatého – najčastejšie známeho ako vápenec, ale aj iné minerály, napríklad kalcit. Pálené vápno potom môže exotermicky (za vývoju tepla) reagovať s vodou na hasené vápno – chemicky hydroxid vápenatý. Oxid aj hydroxid vápenatý boli už od staroveku „priemyselne“ dôležité suroviny hlavne v stavebníctve ale aj v iných odvetviach. Hydroxid vápenatý sa napríklad niekedy používa pri rafinácii cukru. 

My sme sa tu však dnes nezišli na to, aby sme sa bavili o anorganických zlúčeninách vápnika. Nie, my by sme si mali niečo povedať o úlohe vápnika v živých organizmoch. Metabolizmus a správne fungovanie vápnika v tele je zabezpečované viacerými enzýmami a vitamínmi – D vitamíny, kalcitonín a parathormón. Vápnik je makroesenciálnym prvkom pre život človeka. V ľudskom tele je viac ako 99% vápnika viazaného v zuboch a kostiach. V kostiach je vápnik spolu s fosforom, ktorý je vo forme fosfátových aniónov spolu s hydroxidovým aniónom viazaný v štruktúre, ktorá sa chemicky podobá minerálu hydroxyapatitu. Kosti stavovcov a teda aj nás sú mechanickou podporou tela, kde zároveň poskytujú ochranu mäkkým tkanivám. Okrem toho sú to zároveň obrovské skladiská vápnika a fosfátov. Obsahujú špecializované bunky, ktoré nielen že dokážu tvoriť kostnú hmotu, ale ju aj rozkladať späť na komponenty a tým udržiavať potrebnú hladinu vápnika v krvi. 

Ďalej nesmieme zabúdať, že kostná dreň je rodiskom všetkých typov krviniek. O týchto 99% vápnika v našom tele dnes vie takmer každý, ale čo to zvyšné jedno percento? Vápnik vo forme vo vode rozpustných vápenatých katiónov má viacero pre náš život esenciálnych úloh. Takmer všetky kontraktilné proteíny v našom tele sú pri svojej činnosti závislé od dostatočnej hladiny vápnika. Od mikroskopických kontrakcií vo vnútri jednotlivých buniek až po pohyb celých svalových skupín. Aktín-myozínový komplex priečne pruhovaných svalov, ale aj hladké svaly a samotný myokard nie sú bez vápnika schopné činnosti. Ďalej je vápnik využívaný aj v prenose signálu, ako takzvaný druhý posol (second messenger), spolu s veľmi dôležitým proteínom kalmodulínom. 

Poslednou naozaj významnou úlohou vápnika je krvné zrážanie. Látky, ktoré dokážu vyzrážať vápenaté katióny z roztoku sa pridávajú ku krvným konzervám, aby sa zabránilo zrážaniu krvi v týchto krvných preparátoch (prečo sa to vlastne volá krvné konzervy, vo všetkých filmoch to vždy vyzerá skôr ako krvný sáčok...). Vápnik sa predáva vo výživových doplnkoch samostatne alebo v kombinácii s inými minerálmi alebo vitamínmi. 

Ohľadne týchto liekov alebo metódy liečenia sa opýtajte svojho lekára alebo farmaceuta Apoteky Alexandra, sme vám k dispozícii 24/7.