Back to the list

Príčiny vzniku polyneuropatie a ako proti nej bojovať

Polyneuropatia je porucha, ktorá zasahuje nervy v rôznych častiach tela mimo centrálnej nervovej sústavy. Najčastejšie sa vyskytuje v nohách a/alebo v rukách. Táto porucha sa môže deliť na rôzne podtypy, ako napríklad na akútnu a chronickú polyneuropatiu. 


Ale hlavný princíp je vždy rovnaký. Je to porucha správneho fungovania a prenosu signálu v rôznych nervoch, ktorá potom vedie k rôznym symptómom. Príznaky polyneuropatie sú do istej miery závislé aj od miesta, kde došlo k poškodeniu nervov. K všeobecným príznakom patrí ataxia (je to porucha správnej koordinácie pohybov rôznych skupín svalov. Sem patria napríklad samovoľné pohyby, problémy s koordináciou a podobne), strata vnímania bolesti v postihnutej oblasti, alebo naopak vnímanie abnormálnych vnemov (sem patrí napríklad mravčenie, stuhnutie, pocity zmien teploty a podobne). Príčin polyneuropatie je naozaj veľa. Veľmi často je to nejaké iné ochorenie alebo poškodenie postihujúce nervy. Sem patria rôzne zápalové ochorenia, otrava niektorými jedmi (aj chronický alkoholizmus), poškodenie funkcie pečene alebo obličiek, metabolické poruchy (napríklad ťažká podvýživa, cukrovka, chýbanie niektorých vitamínov), roztrúsená skleróza. Okrem týchto príčin sú to ešte mnohé vrodené (dedičné) ochorenia, napríklad Guillan-Barrého syndróm. 


A čo sa dá spraviť v oblasti boja s touto chorobou? Najčastejším spôsobom je liečba vyvolávajúceho ochorenia alebo poruchy. Ak toto nie je možné, dá sa ešte použiť pomocná terapia vo forme pomôcok pre pohyb a podobne. Na polyneuropatiu spôsobenú zápalovými procesmi je možné použiť kortikosteroidy. Súčasťou podpornej terapie môže byť ako inak aj zmes HCK-Komplex. Táto zmes je zvlášť bohatá na antioxidanty. Oxidačný stres je spojený s mnohými chronickými ochoreniami a zápalovými procesmi. Ochrana nervových buniek pred poškodením kyslíkatými radikálmi výrazne zlepšuje ich funkciu. Prítomné sú organické aj anorganické antioxidanty ako napríklad aj karnozín, lipoová kyselina, vitamín E alebo selén. Ďalej je tu karotenoid lykopén. Podľa niektorých štúdií dokáže lykopén znižovať chronickú bolesť spojenú s polyneuropatiou. Aspoň v pokusoch na zvieratách. Potom je tu viacero vitamínom. Dôležitým je vyššie množstvo vitamínu B12. Tento vitamín je mimo iného nepostrádateľný pre syntézu myelínu, ktorý je potrebný pre správny prenos signálu v nervoch. Nedostatok vitamínu B12 je jednou z príčin polyneuropatie. 

Ohľadne týchto liekov alebo metódy liečenia sa opýtajte svojho lekára alebo farmaceuta Apoteky Alexandra, sme vám k dispozícii 24/7.