Back to the list

Poruchy učenia u detí a dospelých

Poruchy učenia sú stavy pri ktorých majú ľudia problém pochopiť a spracovať informácie. Teda inak povedané naučiť sa informácie. Sú to psychologické poruchy vo väčšine prípadov aj keď samozrejme môžu byť aj somatického (spôsobeného fyzikálnou poruchou). Za príčiny porúch učenia sa uvádzajú hlavne genetické predispozície a potom samozrejme ochorenia a zranenia mozgu.


Ak je známa somatická príčina poruchy učenia treba ju vyliečiť alebo aspoň zmierniť. Ak nie tak potom je nutné sa obrátiť na rôzne formy psychoterapie alebo nejaké výživové doplnky. Poruchy učenia sú diagnostikované buď psychológom, logopédom alebo psychiatrom. Diagnóza je založená hlavne na IQ teste a na psychologickom vyšetrení a testovaní. Prípadne skúške jazykových schopností. Poruchy učenia môžu mať rôznu intenzitu ale aj prejav. Asi najznámejším typom týchto porúch je dyslexia. Podľa wikipédie je dyslexia charakterizovaná ako problém s čítaním textu napriek normálnej inteligencii. Ľudia s touto poruchou majú okrem toho problém aj s hláskovaním, písaním aj vyslovovaním slov. Okrem dyslexie sa ešte vyskytuje napríklad dyskalkulia, čo by mal byť problém s pochopením matematiky a čísel všeobecne. Ale tak v tomto prípade buďme úprimní sami so sebou, koľko ľudí je naozaj dobrých v matematike? Ďalej je tu nakoniec ešte dysgrafia, čo je problém s písaním primárne písaním rukou (deti dnes vôbec ešte píšu rukou?). Prakticky všetky druhy porúch učenia sú spojené s inými psychologickými poruchami, napríklad s poruchou pozornosti spojenou s hyperaktivitou (známa pod anglickou skratkou ADHD). 


Určite sa nájde mnoho ľudí, ktorí budú tvrdiť, že tieto poruchy učenia sú len výhovorkou pre lenivých ľudí, ktorým sa nechce učiť. Ja neviem, nie som psychológ ani psychiater. Ale počet typov a aj prípadov v dnešnej dobe je stále viac a viac. Podľa mňa je problém skôr v diagnostike. Podobne ako sa diagnóza autizmu zmenila na autistické spektrum a zrazu naozaj veľké množstvo ľudí je zrazu „vo vnútri“ tohto autistického spektra. Bez ohľadu na to či to je tak moc rozšírené alebo nie, je tu ako inak aj zmes HCK Komplexu na podpornú terapiu porúch učenia. Vápnik, nízke hladiny vápnika a vitamínu D v tehotenstve sú spojené so zvýšenou frekvenciou vzniku porúch učenia u detí. Nedostatok železa a anémia z neho vyplývajúca je tiež spojovaná s poruchami učenia. Podobné tvrdenie, akokoľvek pravdivé existuje na internete aj ohľadom horčíka. Supplementácia zinkom sa pre zmenu odporúča pri terapii porúch učenia. Zmes ďalej obsahuje viaceré proteogénne aminokyseliny – glutamín, leucín, izoleucín a fenylalanín. Poruchy metabolizmu glutamínu a fenylalanínu sú spojené s niektorými poruchami učenia. Zvyšok zmesi sú dôležité antioxidanty a vitamíny. Táto zmes je určená hlavne pre deti s poruchami učenia. 

Ohľadne týchto liekov alebo metódy liečenia sa opýtajte svojho lekára alebo farmaceuta Apoteky Alexandra, sme vám k dispozícii 24/7.