Back to the list

Pomoc chrómu pri chudnutí

Chróm je strieborný prechodný kov, ktorý sa veľmi často používa v rôznych zliatinách. Jeho názov je odvodený od gréckeho slova pre farbu. Toto je dôsledok rozmanitých farieb zlúčenín chrómu. V forme kovu sa používa na pokovovanie povrchov, kde sa vyžaduje vysoký lesk a nízke riziko korózie. V zlúčeninách sa najčastejšie vyskytuje v oxidačnom stave +3 (chromitý katión) alebo +6 (chrómový katión). Na čo tu teraz takého veci píšem? Podľa niektorých zdrojov je chróm v oxidačnom stave +3 mikroesenciálnym prvkom pre naše telo. Čiže ho potrebujeme vo veľmi malých množstvách pre zdravý život. 


V USA je chróm zaradený medzi mikroesenciálne prvky a je stanovené jeho odporúčané množstvo v potrave, odporúčané denné dávky a hraničné hodnoty jeho koncentrácie v krvi. Obdobné stanovisko k tomuto prechodnému kovu majú aj v Japonsku, Indii a v Austrálii. V rámci EU nie je chróm zaradený medzi mikroesenciálne prvky a preto nie sú pre neho oficiálne stanovené odporúčané alebo maximálne dávky a podobne. Tvrdenie ohľadom chrómu sa objavilo v 50. rokoch minulého storočia. Pripisuje sa mu vplyv na účinku inzulínu, cez ktorý má ovplyvňovať metabolizmus glukózy, tukov a proteínov. Presný mechanizmus jeho účinku v tele človeka nebol doposiaľ popísaný. Doteraz nebol objavený a popísaný žiadny enzým alebo transportný proteín, ktorý by pre svoju aktivitu špecificky vyžadoval chromitý katión. Predpokladá sa že chromitý katión sa viaže na nejaký proteín, ktorý potom ovplyvňuje inzulínové receptory v cieľových tkanivách. Veľmi malé množstvá chrómu sa normálne nachádzajú v strave, prípadne sa do stravy môžu dostať používaním rôznych kovových kuchynských pomôcok. Používanie výživových doplnkov obsahujúcich chróm zdravými ľuďmi je v tejto dobe kontroverzné. 

Chróm vo veľmi nízkych dávkach sa pridáva napríklad do parenterálnej výživy. U ľudí doposiaľ nebol popísaný patologický stav, spôsobený chýbaním len chrómu. Nakoľko ovplyvňuje glukózu (cez inzulín), skúmal sa jeho účinok na diabetes mellitus typu 2 a chudnutie vo všeobecnosti. Pretože je chudnutie v tejto dobe a tejto spoločnosti veľmi príťažlivé. Preto bolo samozrejme uskutočnených dosť štúdií, ktoré sa snažili tento efekt dokázať. Samozrejme aj mnoho výživových doplnkov s chrómom na chudnutie sa objavilo na trhu. Veľmi častou formou chrómu v týchto doplnkoch je pikolinát chromitý. Je to koordinačná zlúčenina chrómu s kyselinou pikolínovou (kyselina pyridín-2-karboxylová kyselina). Treba si uvedomiť, že štúdie na ľuďoch sú komplikovanejšie ako štúdie na zvieratách. Taktiež že výsledky podobných štúdii sú niekedy ovplyvnené tým kto ich platí. Tu je príklad štúdií ktorých výsledky naznačujú, že výživové doplnky s chrómom samostatne alebo v kombinácii s inými výživovými doplnkami nespôsobujú stratu hmotnosti. Tu je príklad štúdií ktorých výsledky naznačujú účinok chrómu na stratu hmotnosti. Takisto existujú štúdie, ktoré potvrdzujú účinok chrómu na metabolizmus glukózy ale užívanie jeho výživových doplnkov pri cukrovke druhého typu nie je prospešné pre chorých]. V prírode a v priemysle sa často vyskytujú zlúčeniny obsahujúce +6 chróm. Tieto sú väčšinou nádherne sfarbené ale treba si na ne dať pozor. Často sú to silné oxidačné činidlá. Tieto zlúčeniny sú vysoko jedovaté, sú to karcinogény a mutagény. 

Chromitý katión vo forme pikolinátu chromitého ako výživový doplnok vyrába napríklad BioPharma alebo Walmark. Vo forme chloridu chromitého v kombinácii s inozitolom vo výrobku Karnitin Liquid Plus. Vo forme chrómom nasýtených kvasiniek vyrába výživový doplnok napríklad Nord Pharma. 

Ohľadne týchto liekov alebo metódy liečenia sa opýtajte svojho lekára alebo farmaceuta Apoteky Alexandra, sme vám k dispozícii 24/7.