Back to the list

Vitamíny B

Vitamín B6 – pyridoxál je hlavnou chemickou formou vitamínu B6, je to derivát pyridínu s aldehydovou skupinou. Ostatné formy sa volajú pyridoxín – alkoholový derivát a pyridoxamín – amino derivát. Všetky tieto formy sa normálne vyskytujú v prírode. 


Biologicky aktívna forma vitamínu B6 

Biologicky aktívna forma vitamínu B6 je pyridoxál 5´-fosfát, ktorý vzniká pyridoxálu v našom tele. Z potravy sa nachádzajú hlavne v cereáliách, v niektorých druhoch mäsa a ovocia a v rôznych orechoch. Vo forme fosfátu sa podieľa ako koenzým v mnohých dôležitých procesoch v ľudskom tele. V metabolizme mnohých aminokyselín, v premene niektorých aminokyselín na dôležité biologické mediátory, pri tvorbe glykogénu – glykogén je polysacharid, zásobný cukor zložený z glukózy, pri tvorbe niektorých lipidov a tiež pri tvorbe hemoglobínu pre červené krvinky. Nedostatok vitamínu B6 nemá svoje „ľudové“ pomenovanie. 

Nedostatok sa prejavuje hlavne vyrážkami na koži, zápalom slizníc – jazyk, spojivky, pery, nervovými poruchami – spavosťou a zmätenosťou, a nakoniec špeciálnym typom anémie (nedostatok červených krviniek). Okrem vlastného nedostatku vitamínu B6 v potrave môže byť príčinou viacero iných ochorení. Alkoholizmus, cukrovka a rôzne ochorenia pečene, tiež môžu spôsobiť nedostatok vitamínu B6. Nakoniec si treba ešte povedať, že užívanie niektorých liekov môže spôsobiť nedostatok vitamínu B6 – niektoré lieky na epilepsiu, antituberkulotické lieky a glukokortikoidy sú najčastejšie spojené s týmto problémom. Vo výživových doplnkoch sa môžu vyskytovať všetky chemické formy B6 aj jeho biologicky aktívna forma – 5´-fosfát. 

B7 nájdeme v mäse, rybách a pečeni

Vitamín B7 – biotín je zložitou karboxylovou kyselinou, v dávnejších časoch bol známy aj ako vitamín H. Ako kofaktor sa podieľa na syntéze mastných kyselín, niektorých aminokyselín a na tvorbe glukózy. Veľmi dôležitou úlohou ako kofaktor je pri prenose oxidu uhličitého na rôzne biologické substráty, tieto reakcie sú katalyzované enzýmami – karboxylázami. Ich pôsobením sa do štruktúry substrátu pridá karboxylový skupina. 

Nachádza sa v rôznych druhoch potravy – v mäse, v rybách, v pečeni, v kvasniciach, v strukovinách a v niektorých druhoch ovocia a zeleniny. Veľmi malé množstvo biotínu dokážu vytvoriť aj baktérie prirodzenej črevnej mikroflóry. Nedostatok vitamínu B7 tiež nemá svoje ľudové pomenovanie. Prejavuje sa výrazným zhoršením kvality nechtov, vypadávaním vlasov, zápalom spojiviek, zápalom kože najčastejšie v okolí očí, pier a nosa a niektorými nervovými poruchami – mravčením prstov, depresiou, apatiou a podobne. Biotín sa veľmi dobre viaže na proteíny, toto má za následok, že ľudia, ktorí konzumujú veľké množstvo potravy bohatej na proteíny môžu prekvapivo trpieť na nedostatok biotínu, pretože sa môže znížiť jeho príjem z potravy. 

Vitamín B9 pre zdravé bunky

Vitamín B9 – kyselina listová je karboxylová kyselina s relatívne zložitou štruktúrou, obsahujúcou aj peptidovú väzbu. Názov listová jej „prischol“ kvôli tomu, že prvým zdrojom z ktorého bola izolovaná v chemicky čistom stave boli listy špenátu. V organizme sa podieľa vo forme kofaktoru na mnohých biologicky esenciálnych procesoch. Hlavne jej účasť na syntéze dusíkatých báz nukleových kyselín a niektorých druhov aminokyselín. Pretože od tvorby dusíkatých báz je závislá aj tvorba nukleových kyselín – DNA aj RNA je kyselina listová životne dôležitá pre rýchlo deliace sa bunky, ktoré potrebujú veľa nukleových kyselín pri delení. Tvorba nových červených aj bielych krviniek a zdravý priebeh tehotenstva potrebuje dostatočné množstvo tohto vitamínu. 

Podľa názvu je možné správne usúdiť, že jedným z hlavných zdrojov kyseliny listovej je práve listová zelenina, niektoré druhy ovocia, ale aj niektoré druhy mäsa a rýb, vajcia, kvasnice, cereálie a napríklad aj pivo. Nedostatok vitamínu pokračuje trend a tiež nemá vlastný ľudový názov. Príznakmi sú strata hmotnosti, celková slabosť, bolesti hlavy, problémy so srdcom, anémia a neuronálne poruchy (nepokoj, spavosť, poruchy pamäti). Anémia spôsobená nedostatkom kyseliny listovej a/alebo vitamínu B12 sa nazýva megaloblastická anémia

Nedostatok vitamínu B9 u detí sa prejavuje poruchou rastu a neurologického vývinu, tráviacimi ťažkosťami alebo kŕčmi. Nedostatok kyseliny listovej u tehotných žien môže viesť k predčasnému pôrodu alebo dokonca až k vývojovým poruchám plodu – najčastejšie sa to prejavuje poruchami správneho vývinu miechy. Podobne ako tomu bolo pri biotíne aj s metabolizmom kyseliny listovej interagujú niektoré lieky – lieky na epilepsiu, niektoré antibiotiká (správne chemoterapeutiká, ale to znie asi moc strašidelne), niektoré protizápaľové lieky a niektoré progesteróny. Treba povedať že existujú lieky, ktoré sú priamo inhibítory metabolizmu kyseliny listovej. 

Najznámejším a najrozšírenejším je metotrexát, ktorý sa používa na terapiu rakoviny a niektorých druhov autoimunitných ochorení. Poslednou tak trochu od ruky poznámkou ohľadom kyseliny listovej je že na rozdiel od ľudí, mnohé baktérie si kyselinu listovú dokážu pripraviť (nie je pre nich „vitamínom“). Lieky ktoré sú schopné blokovať túto syntézu sa používajú pri niektorých druhoch infekcií. Sú to sulfónamidy, ktoré sú známe dlhšie ako penicilín a dodnes stále používané. 

B12 proti anémii

Vitamín B12 – kobalamíny. Posledný vitamín B skupiny je z chemického hľadiska úplne fascinujúci. Na rozdiel od ostatných B vitamínov je B12 kovový komplex, kde porfyrínový cyklus koordinuje katión kobaltu. Koordinácia kobaltu v komplexe je potom doplnená rôznymi „jednoduchšími“ ligandmi. Napríklad aj kyanidom. Áno, presne tým istým kyanidom, ktorý je aj v tých jedovatých kyanidoch. Takto koordinačne viazaný kyanid nie je v normálnych dávkach jedovatý. Nakoľko je to vlastne organický komplex prechodného kovu vyznačuje sa nádhernými sýtymi farbami. 

Okrem kyanokobalamínu sa vyskytuje vo forme hydroxykobalamínu, metylkobalamínu a adenozylkobalamínu, všetky tieto formu sú stále komplex kobaltu a všetky sú biologicky účinné. Ako kofaktor sa podieľa hlavne na syntéze dusíkatých báz nukleových kyselín a niektorých aminokyselín. Nedostatok vitamínu B12, tak isto ako nedostatok vitamínu B9, vedie k vzniku megaloblastickej anémie. Ďalšími symptómami sú poruchy trávenia, neurologické poškodenie, poruchy koordinácie pohybov, poruchy pamäti, nízky krvný tlak a rôzne psychologické poruchy. 

Hlavným zdrojom tohto vitamínu sú rôzne druhy mäsa, ryby, vajec a mlieka.V praxi sa väčšinou všetky B vitamíny používajú vo výživových doplnkoch ako celá skupina. U nás je dobrým príkladom dlhodobo známy a používaný B-komplex. Prípravky podobné B-komplexu vyrábajú mnohé firmy zaoberajúce sa výrobou výživových doplnkov, ako napríklad Jamieson alebo Centrum. Dnes sa dajú už zohnať aj výživové doplnky obsahujúce jeden alebo viacero B vitamínov. Kyselina listová sa používa v mnohých výživových doplnkov určených pre tehotné ženy, napríklad Femibion, Elasti-Q alebo Infolic.