Back to the list

Nemusíte chodiť hore nosom. Použite kvapky 

Spreje a kvapky do nosa sú v slovenskej populácii veľmi populárne lieky. Okrem tých, ktoré sa používajú na terapiu rinitíd spôsobených alergiou, existuje veľké množstvo prípravkov s rôznymi účinnými látkami. 


Hlavnou skupinou kvapiek a sprejov do nosa sú takzvané dekongestíva. Sú to látky, ktoré znižujú prekrvenie nosovej sliznice, čo spôsobuje zníženie jej napuchnutie a sekrécie hlienov. Farmakologicky sa na tento proces používajú látky, schopné aktivovať adrenergné alfa receptory. Lokálna aplikácia týchto látok spôsobuje stiahnutie hladkých svalov na stenách ciev, čo má za následok účinky vyššie popísané.

Chemická podstata kvapiek do nosa

Chemicky sem patria hlavne deriváty imidazolínu – xylometazolín, oxymetazolín, tramazolín a nafazolín. Ďalšími látkami, ktoré majú podobný ale slabší účinok patrí ešte pseudoefedrín a fenylefrín. Tuto treba pripomenúť, že tieto látky dokážu zvýšiť tlak krvi u človeka, hlavne vo vyšších koncentráciách a preto by sa nemali používať u pacientov s vysokým krvným tlakom. 

Ďalšou často používanou zložkou týchto liekov sú rôzne silice a éterické oleje. Sú to prchavé zložky z rôznych rastlín, hlavnými obsahovými látkami sú hlavne terpény a ich kyslíkaté deriváty – mentol, gáfor, eugenol a iné. Tieto látky majú všeobecne protizápalový a antiseptický účinok. Prípravky obsahujúce tieto látky sú Afrín, Mar Rhino, Nasivin, Olynth, Otrivin, Sanorín, Vibrocil a zopár ďalších. Ďalšia účinná látka, ktorá sa teraz pridáva do sprejov a kvapiek do nosa je hyalurónová kyselina. Hyalurónová kyselina je polysacharid, ktorý je ľudskému telu vlastný a v nosových prípravkoch zlepšuje zvlhčenie sliznice nosa.

Morská soľ ako alternatíva

Ďalšou alternatívou sú prípravky, ktoré obsahujú buď minerálne, alebo morské vody. Príkladom minerálnych vôd je sprej Vincentka, ktorý obsahuje dobre známu minerálnu vodu. Prípravky obsahujúce morskú vodu sú taktiež mnohopočetné. Prípravky obsahujúce izotonické roztoky, hypertonické roztoky a tak podobne. Ale čo to vlastne znamená? Tieto dva pojmy súvisia s osmotickým tlakom. 

Osmotický tlak

Osmotický tlak je tlak, ktorý treba vyvinúť na polopriepustnú membránu, aby sa zabránilo prenikaniu častíc cez túto membránu. Častice rozpustené vo vode – čo je hlavné rozpúšťadlo v živých systémoch, sú hlavne rôzne ióny v nej rozpustené. Polopriepustná membrána v živých systémoch je bunková membrána. Osmotický tlak vo vnútri bunky je zabezpečovaný iónmi rozpustenými vo vode. Mechanizmus a stavba bunkovej membrány je problematika, ktorá nepatrí do tohto článku. Treba však povedať, že ióny, vysoko polárne častice s nábojom, nedokážu prechádzať touto membránou. 

V prírode sa systém snaží dosiahnuť rovnováhu, a preto ak je v dvoch častiach systému oddelených polopriepustnou membránou rozdielna koncentrácia častíc, je snaha tento rozdiel vyrovnať. Ak rozpustené častice, ióny, nemôžu prechádzať polopriepustnou membránou, bude sa koncentrácia vyrovnávať pomocou presunu častíc rozpúšťadla. Takže rozpúšťadlo bude prechádzať z časti s nižšou koncentráciou (tam kde je rozpustených menej častíc) do časti ,kde je vyššia koncentrácia (tam kde je rozpustených viac častíc). 

Tým že rozpúšťadlo bude prúdiť do časti s vyššou koncentráciou, dôjde k jej zriedeniu, a tým, v ideálnom prípade, dôjde k vyrovnaniu koncentrácii. Toto ovplyvňuje jednotlivé bunky. Ak je roztok izotonický, má rovnaký osmotický tlak, ako je osmotický tlak v bunke, v prípade hypotonického je to nižší a v prípade hypertonického tlaku je to vyšší osmotický tlak ako vo vnútri bunky. Podľa toho, v akom prostredí sa bunka nachádza, môže dôjsť k dvom situáciám. Ak sa bunka nachádza v hypotonickom prostredí bude nasávať rozpúšťadlo, až kým sa jej objem tak nezvýši, že praskne. Ak sa bunka nachádza v hypertonickom prostredí, bude strácať rozpúšťadlo spolu so svojím objemom a bude sa scvrkávať. V izotonickom prostredí sa nebude diať nič. To, čo sme opísali platí pre samostatnú bunku, ktorá nemá bunkovú stenu.  

Prípravky obsahujúce morskú vodu s rôznou osmolaritou sú napríklad spreje značky Stérimar, alebo Quixx. Ohľadne týchto liekov alebo metódy liečenia opýtajte sa svojho lekára alebo farmaceuta Apoteky Alexandra, sme vám k dispozícii 24/7.