Back to the list

Nedostatok spánku, alebo železa?


Železo je asi najznámejší kov v našej spoločnosti. Prídavné meno železný je prakticky synonymom pre slovo kovový a väčšina ľudí povie železo na väčšinu kovov. Čisté železo je strieborný prechodný kov s dobrou tepelnou a elektrickou vodivosťou. 


Vyskytuje sa vo viacerých oxidačných stupňoch, pričom najrozšírenejšie sú 2+ (železnatý katión) a 3+ (železitý katión). Na Zemi sa železo v čistom stave takmer vôbec nenachádza, nakoľko reaguje s kyslíkom a vlhkosťou vo vzduchu, pričom sa tvorí hydratovaný oxid železitý, tiež známy ako hrdza. Hrdzaveniu sa predchádza používaním rôznych zliatin alebo pokovovaním povrchu železa iným, menej reaktívnym kovom. Okrem všetkého tohto je železo najviac zastúpený prechodný kov v ľudskom tele. Prechodné kovy, ktoré majú schopnosť existovať vo viacerých (relatívne) stabilných oxidačných stupňoch, sú kľúčovým prvkom enzýmov zaoberajúcich sa redoxnými procesmi. 

Dnes už určite takmer všetci vedia, že železo je dôvod prečo máme červenú krv. Červené krvinky obsahujú hemoglobín, červené farbivo, ktoré okrem toho, že im dáva farbu, dáva im aj schopnosť prenášať kyslík. Hemoglobín je veľký proteín, ktorý obsahuje neproteínovú časť hém. Hém je koordinačná zlúčenina porfyrínového cyklu so železom. Samotný porfyrín je sýto fialový, železo je to, čo dotvára nádherne červenú farbu hému, tak isto ako horčík dáva zelenú farbu chlorofylu (aj to je derivát porfyrínu). Okrem tohto sa železo nachádza aj v oxidázach nachádzajúcich sa vo vnútri mitochondrií, kde sa kyslík, ktorý tam donesú červené krvinky, využije ako oxidačné činidlo na výrobu energie. Okrem dvoch pre život nevyhnutných úloh železa sa jeho redoxné „schopnosti“ využívajú v mnohých ďalších enzýmoch, z ktorých asi najdôležitejšie sú cytochróm P450 oxidázy. Je to rozmanitá skupina enzýmov, ktoré sa podieľajú na metabolizácii mnohých látok v našom organizme, vrátane mnohých liečiv! Naviazanie kyslíka a rôznych medziproduktov redoxných reakcií je koordinačná chémia železa, čiže ich naviazanie ako ligandu na centrálny kov. Nanešťastie existuje viacero iných ligandov, ktoré sa dokážu naviazať na železo miesto kyslíka, a tým zabrániť fungovaniu týchto procesov. 

Železo je mikroesenciálnym prvkom pre človeka. Mnoho typov potravy obsahuje železo, najvyššie hodnoty sú v rôznych druhoch mäsa, hlavne červeného, ďalej hydina, listová zelenina, černice a niektoré morské plody. Z potravy sa v črevách vstrebávajú hlavne železnaté katióny, v rastlinných zdrojoch je však železo prítomné hlavne ako železité katióny. Toto sa rieši súčasným podávaním vitamínu C, ktorý je schopný redukovať železité katióny na železnaté. 

Nedostatok železa u ľudí je stále relatívne často sa vyskytujúcim problémom. Neliečený nedostatok železa vedie k anémii. Anémia je stav výrazne zníženého počtu červených krviniek, okrem nedostatku železa v potrave môže byť spôsobená mnohými inými činiteľmi. Príznakmi sú pocit únavy, celková slabosť, dýchavičnosť, pocit smädu, zmätenosť, pocit na odpadnutie a mnoho ďalších. Železo je vysoko potrebné tiež pre tehotné ženy a ľudí, ktorí sú pravidelnými darcami krvi, kvôli zvýšenej potrebe železa na tvorbu nových červených krviniek. 

V dnešnej dobe existuje veľké množstvo výživových doplnkov obsahujúcich železo. Napríklad vo forme glukonanu železnatého alebo fosforečnanu železitého. Okrem kapsúl alebo tabletiek je železo dostupné aj vo forme roztoku železa v rôznych ovocných šťavách, ako je to napríklad v prípravku Floradix. Čisto prírodnou alternatívou sú rôzne ovocné alebo zeleninové šťavy, ktoré obsahujú vysoké koncentrácie prírodných foriem železa, ako sú napríklad výrobky od firmy Rabenhorst. 

Ohľadne týchto liekov alebo metódy liečenia sa opýtajte svojho lekára alebo farmaceuta Apoteky Alexandra, sme vám k dispozícii 24/7.