Back to the list

Návykové spreje do nosa

Xylometazolín je liečivo, ktoré spôsobuje uvoľnenie nosa, hlavne tým, že zníži opuch sliznice nosa. Takýmto liečivám sa hovorí hovorí dekongestíva. Farmakologicky funguje xylometazolín ako agonista α-adrenergných receptorov. Agonista znamená, že látka dokáže aktivovať dané receptory. 


α-adrenergné receptory sú špecifickým podtypom adrenergných receptorov, ktoré s v tele za normálnych okolností aktivované adrenalínom alebo noradrenalínom. Aktivácia týchto receptorov spôsobuje efekty, ktoré sú do istej miery závislé od typu tkaniva v tele, kde došlo k aktivácii. V prípade týchto receptorov na sliznici nosa dochádza k zníženiu krvných ciev čo vedie nielen k zníženiu opuchu tejto sliznice ale aj k zníženiu vylučovania hlienu. Aby sa zabránilo takémuto účinku aj v iných častiach tela, kde by toto vyvolávalo veľké nežiadúce účinky, používa sa xylometazolín (rovnako ako prakticky všetky látky tejto farmakologickej skupiny používané ako dekongestíva) lokálne vo forme nosného spreja alebo kvapiek. Vzhľadom na to, že účinky α-agonistov sa napriek tomu môžu dostaviť aj v iných častiach tela, mali by sa používaniu prípravkov ich obsahujúcich vyvarovať ľudia s vysokým krvným tlakom. Dlhodobé užívanie prípravkov so xylometazolínom vedie k vzniku tolerancie a návyku. 


Tolerancia znamená veľmi zjednodušene, že telo si začne zvykať na dané liečivo (alebo inú chemikáliu, napríklad ilegálnu drogu), ktoré následne začne strácať na účinnosti. Človek to potom všeobecne a z veľkej miery podvedome začne riešiť užívaním vyšších dávok alebo častejším užívaním liečiva. Riziká vyplývajúce z takéhoto správania sú zjavné. No a návyk je psychický aspekt tolerancie, ktorého podstatu tu podľa mňa nemusím vysvetľovať. Samostatne sa xylometazolín používa napríklad v prípravkoch Brumare, MAR Rhino, Olynth (normálny aj HA) a Otrivin.V kombinácii s inými farmakologicky účinnými látkami je v nosných sprejoch Nasal Duo, Nasic, Olynth Plus, Otrivin Complete aj Otrivin Plus a Septanazal.Je možné, že existujú aj iné prípravky obsahujúce tieto účinné látky samostatne alebo v kombinácii. V zahraničí môžu byť súčasťou prípravkov s inými firemnými názvami. Čestne vyhlasujem, že v čase písania tohto článku boli všetky spomenuté výrobky voľnopredajné na Slovensku. 

Ohľadne týchto liekov alebo metódy liečenia sa opýtajte svojho lekára alebo farmaceuta Apoteky Alexandra, sme vám k dispozícii 24/7.