Back to the list

Na párty s antibiotikami? Alkohol si radšej odpustite

Nie! Nie, radšej knihu! Určite mnohí poznáte známy internetový obrázok, kde zapálený mladý muž rezolútne odmieta pohárik pravdepodobne naplnený nejakou kvalitnou pijatikou. V prípade liekov by to mohlo byť radšej takto: „Nie, radšej vodu!"

Položme si teraz takú „rečnícku“ otázku – prečo nezapíjať lieky rôznymi liehovinami? Môžete si vybrať z možností:

  • lebo nechcete zrovna teraz spáchať samovraždu,
  • lebo cirhóza pečene nie je rozhodne zábava! 
 

Komplikácie, ktoré môžu vzniknúť pri zapíjaní liekov alkoholom tvoria spojité spektrum, ktoré začína miernou nevoľnosťou a končí smrťou. Tieto komplikácie by sme, podľa mechanizmu vzájomnej interakcie lieku a etanolu, mohli laicky rozdeliť do troch veľkých skupín alebo kategórií

Smrteľná kombinácia Marilyn Monroe

Prvá kategória je tak trochu kontroverzná, pretože kombinácia týchto liekov s alkoholom v skutočnosti výrazne zvyšuje účinnosť týchto liekov. Je to kombinácia etanolu s liekmi, ktoré pôsobia tlmivo na centrálny nervový systém človeka. Skupina liekov, ktorá v súvislosti s uvedenou problematikou príde väčšine ľudí na rozum, sú sedatíva a hypnotiká. Okrem tejto skupiny liekov sem ale patrí mnoho liekov z iných liekov z rôznych terapeutických skupín. Sú to prakticky všetky psychofarmaká, mnohé antihistaminiká (lieky proti alergii) a niektorých liekov proti bolesti. Príčinou je to, že samotný alkohol pôsobí sedatívne – ako keď sa niekto spije do nemoty. 

Dôsledkom zapitia takýchto liekov alkoholom je výrazné posilnenie sedatívneho účinku týchto liekov. Potom sa môže stať to, že sedácia bude na toľko silná, že užívateľ lieku sa už neprebudí. Vtedy nepomáha úž ani bozk od princa/princeznej. Kombinácia dnes už nepoužívaných sedatív – barbiturátov s alkoholom bola „obľúbená“ metóda samovraždy. Takto to zakončila napríklad Marilyn Monroe. Toto a fakt, že barbituráty nemajú špecifické antidotum znamenalo, že ako sedatíva boli nahradené benzodiazepínmy. 

Acetaldehyd, vinník poriadnej opice

Druhou kategóriou sú lieky, ktoré spolu s alkoholom majú takzvaný „antabusový“ efekt. Alkohol je po vypití v ľudskom tele najprv metabolizovaný špeciálnym enzýmom na acetaldehyd. Acetaldehyd je potom ďalším enzýmom zmetabolizovaný na kyselinu octovú. Na Slovensku určite väčšina pozná, ako sa človek cíti deň po riadnej pijatike. Za drvivú väčšinu týchto symptómov je zodpovedný práve adcetaldehyd, ktorý sa nestihol zmetabolizovať na kyselinu octovú. Existujú chemické látky, respektíve lieky, ktoré dokážu zablokovať enzým, ktorý je zodpovedný za metabolizáciu acetaldehydu. Tým vzniká nahromadenie acetaldehydu v tele, a to potom spôsobí výrazné zosilnenie známych „nežiadúcich“ účinkov alkoholu

Toto bolo využité pri terapii chronického alkoholizmu – takzvaná averzná terapia. Pitie alkoholu bolo potom mozgom alkoholikov asociované (spojené) so silnou nevoľnosťou a nie s „príjemným“ pocitom ako predtým. Liek, ktorý sa používal, sa volal Antabus, liečivo sa volá disulfiram. Takýto efekt však majú aj niektoré iné, dnes ešte stále používané lieky, a to sa nazýva antabusový efekt. Takto môžu účinkovať niektoré antibiotiká – ako metronidazol alebo niektoré cefalosporíny, niektoré lieky na liečbu cukrovky alebo cytostatiká. 

Likvidátori pečene

Poslednou kategóriou je kombinácia alkohol s liekmi, ktorá poškodzuje pečeň. Pečeň je hlavným miestom metabolizmu liekov a iných cudzorodých látok v tele. Užívanie liekov, ale aj samotného alkoholu vo veľkom množstve môže spôsobiť poškodenie pečene alebo dokonca jej cirhózu. Táto kombinácia potom ešte zvyšuje poškodenie. Medzi takéto lieky patrí napríklad aj starý dobrý paracetamol. Preto medzi rady každého skúseného lekárnika patrí aj odporúčanie vyhnúť sa zapíjaniu liekov alkoholom, ale aj napríklad ovocnými šťavami, ale to je už iný príbeh.