Back to the list

Meď - pre človeka potrebná aj jedovatá

Meď je prvým prvkom 1b (prvej vedľajšej) skupiny periodickej tabuľky. Je to ušľachtilý prechodný kov typickej oranžovo-červenkastej farby, ktorý sa vyznačuje veľmi dobrou tepelnou a elektrickou vodivosťou. Ľudia poznajú meď už od staroveku, hlavne v historicky vysoko významných zliatinách – bronz a mosadz. 


V prírode sa meď vyskytuje okrem čistej kovovej formy hlavne ako meďnatý (CuII) a menej ako meďný (CuI) katión v rôznych zlúčeninách. Schopnosť medi relatívne „ľahko“ prechádzať medzi týmito dvoma oxidačnými stavmi umožnilo jej uplatnenie v mnohých redoxných enzýmoch v živých organizmoch. Z týchto enzýmov spomenieme napríklad Cu/Zn-superoxiddizmutázu, rôzne oxidázy a oxigenázy, ceruloplazmín, niektoré cytochróm C oxidázy, tyrozinázy a mnoho iných. V živých systémoch meď tak trochu konkuruje železu. Všetci asi vieme, že to, že máme červenú krv je kvôli železu. Ale len málo ľudí vie, že niektoré bezstavovce v prírode majú modrú krv! To je spôsobené tým, že narozdiel od ostatných u nich kyslík v krvi neprenáša hemoglobín so železom ale hemocyanín s meďou. Hemocyanín je po naviazaní molekuly kyslíka modrý. Hemocyanín majú napríklad niektoré slimáky, škorpióny, kraby a podobne. Meď je pre život človeka kriticky dôležitá. Chýbanie medi zapríčinené jej nedostatkom v potrave nie je u človeka známe. Existuje ale genetická porucha, ktorá je zapríčinená chýbaním proteínu, ktorý špecificky transportuje meď a volá sa Menkesova choroba. Je to ťažké ochorenie, na ktoré sa väčšinou zomiera už v detstve. Treba si uvedomiť, že vo príliš vysokej koncentrácii medi v ľudskom tele je aj meď jedovatá. Nadbytok medi v organizme spôsobený genetickou chybou, pri ktorej chýba zase iný transportný proteín pre meď, sa nazýva Willsonova choroba. 

Relatívnou novinkou je dnes koloidná meď. A načo je taká meď dobrá? Citujem výrobcu: dôležitá pre správny rozvoj a fungovanie organizmu, prispieva k udržiavaniu zdravých vlasov, normálnej funkcii imunitného systému, normálnej činnosti nervovej sústavy. A samozrejme chráni bunky pred oxidačným stresom!Mangán je prechodný kov typickej striebristej farby, ktorý sa v čistom stave v prírode nenachádza. V prírode existuje vo forme mnohých minerálov spolu s inými prvkami. Tak ako je to u prechodných kovov typické aj mangán dokáže dosiahnuť viacero kladných oxidačných stavov, najčastejšie mangánatý (MnII), manganitý (MnIII) a manganičitý (MnIV) katión. Podobne ako meď aj mangán pôsobí v mnohých redoxných enzýmoch. Na začiatok si môžeme pripomenúť chlorofyl. Tento zelený pigment je zodpovedný za fungovanie fotosyntézy v zelených rastlinách. Zelená farba je výsledkom koordinácie mangánu v porfyrínovom systéme. Červená farba hému je spôsobená koordináciou železa v porfyrínovom systéme. Okrem toho sa mangán nachádza napríklad v Mn-superoxiddizmutáze, katalázach, argináze a iných. Tak isto ako meď aj mangán vo vysokých koncentráciách je jedovatý. Príznakmi otravy sú neurologické poruchy, ktoré sa podobajú príznakom Parkinsonovej choroby. Izolovaný nedostatok mangánu u človeka spôsobený nedostatkom v potrave doteraz pokiaľ viem nebol popísaný.Molybdén je strieborný prechodný kov s veľmi vysokým bodom topenia. Vo forme kovu sa v prírode nenachádza, ale je súčasťou mnohých minerálov. Molybdén je vo svojich zlúčeninách prítomný vo viacerých oxidačných stupňoch, pričom najčastejšie sú molibdeničitý (MoIV) a molybdénový (MoVI) katión. Molybdén sa nachádza v relatívne vysokej koncentrácii v morskej vode. Podľa niektorých autorov je to najrozšírenejší prechodný kov v morskej vode. Enzýmy obsahujúce molybdén sa nachádzajú v takmer všetkých aerobných organizmoch. Na rozdiel od ostatných prechodných kovov, nie je molybdén viazaný v enzýme priamo na aminokyselinové zvyšky v proteíne ale viaže sa cez špeciálnu síru obsahujúcu organickú molekulu – špeciálny kofaktor. Z hľadiska ľudského tela je najdôležitejším molybdén obsahujúcim enzýmom xantín oxidáza. Je to enzým katalyzujúci metabolizmus purínových báz nukleových kyselín, ich oxidáciu nakoniec až na kyselinu močovú. Okrem nej je dôležitým enzýmom napríklad sulfit oxidáza a aldehyd oxidáza. U baktérii je veľmi významný enzým nitrogenáza, ktorý umožňuje využitie atmosferického dusíka na metabolické využitie vo forme amoniaku. Tento enzým obsahuje vo svojom aktívnom centre okrem molybdénu aj železo. Chýbanie samotného molybdénu u ľudí nie je známe, aj keď na internete sa uvádza, že nedostatok molybdénu môže viesť k vzniku rakoviny. 

Ohľadne týchto liekov alebo metódy liečenia sa opýtajte svojho lekára alebo farmaceuta Apoteky Alexandra, sme vám k dispozícii 24/7.