Back to the list

Koloidné striebro - malý zázrak, alebo?

Pred istým časom bolo horúcim hitom koloidné striebro. Prečo sa teda teraz nepôjdeme pozrieť na tento „jav“ alternatívnej medicíny. Najprv si predstavíme striebro, aj keď to asi nie je až tak moc potrebné. Striebro je ušľachtilý kov 1-b skupiny periodickej tabuľky. Strieborná farba je pomenovaná práve po tomto kove. Je to kujný kov s veľmi veľkou tepelnou a elektrickou vodivosťou, ktorý sa už od staroveku používa ako platidlo rovnako ako jeho susedia z 1-b skupiny. Čo má toto spoločné s jeho použitím v medicíne? 


Nič! Teda možno tak trochu to že je to ušľachtilý kov. V bežnej reči by sa to dalo definovať ako relatívne nízka reaktivita striebra so vzdušným kyslíkom a vlhkosťou. Alebo ešte inak povedané jeho neochota hrdzavieť, alebo lepšie povedané korodovať. Teraz si poďme predstaviť tú koloidnú časť. Najprv si ale budeme musieť niečo povedať o sústavách látok. Keď dáte klasický piesok do vody dostanete suspenziu – tuhú látku (piesok) dispergovanú v kvapaline (voda). V suspenzii sa dajú častice tuhej látky vidieť aj voľným okom (v prípade piesku vo vode to naozaj nie je problém). Suspenzia vznikla pretože voda nedokáže piesok, čo je v základe oxid kremíka rozpustiť. Ak vezmete kuchynskú soľ a dáte ju do vody dostanete bezfarebný roztok. Nakoľko chlorid sodný má veľmi dobrú rozpustnosť vo vode dostaneme pravý roztok. Takýto roztok je priehľadný (môže byť farebný, farba roztoku je daná farbou kvapalnej alebo rozpustenej tuhej látky) a nerozptyľuje svetlo, ktoré cez neho prechádza. Častice tuhej látky v ňom nenájdete ani pod mikroskopom. Prechod medzi suspenziou a pravým roztokom je koloidný roztok. Ten obsahuje veľmi malé častice tuhej látky (maximálne 1000 nm = 1 μm = 1∙10-9 m). Tieto častice nie sú vidieť voľným okom ale len pod klasickým alebo dokonca elektrónovým mikroskopom. Na rozdiel od pravého roztoku, v koloidnom roztoku dochádza k rozptylu svetla, ktoré cez neho prechádza – Tyndallov efekt. Koloidné roztoky nie sú nikdy úplne priehľadné. Takže keď toto všetko zhrnieme a podtrhneme, koloidné striebro by malo byť vo forme koloidného roztoku častíc kovového striebra vo vode. 

Počas štúdia na škole som sa s týmto liečivým prípravkom nestretol, ale človek sa neustále učí nové veci a preto som sa obrátil na internet ohľadom informácii týkajúcich sa koloidného striebra. Predsa na internete sú vždy napísané pravdivé a overené informácie. Ešte predtým je treba povedať že pravé (!!!) roztoky striebra sa v medicíne používajú už od dávna, najčastejšie vo forme dusičnanu strieborného alebo v modernej dobe ako strieborné soli niektorých liečiv. Treba si uvedomiť že rozdiel medzi striebrom v roztoku (strieborných katiónov) a koloidným striebrom je veľký rozdiel! Takže na začiatok sa samozrejme tvrdí fenomenálna účinnosť koloidného striebra voči patogénnym baktériám. Že vraj až 600 druhov v in vitro testoch. Slovné spojenie in vitro je dôležité, znamená to, že testy boli vykonané mimo živých organizmov – na živných pôdach pre baktérie, alebo v iných bakteriálnych kultúrach. Tu by to žiadalo ešte mať takéto výsledky z in vivo testov – testov vykonaných v živých organizmoch, v zvieratách alebo dokonca v ľuďoch. K tomuto treba dodať najprv to že mnoho látok má antibakteriálny účinok in vitro ale už takmer žiadny in vivo – je to iné prostredie. Po druhé existuje neskutočne veľa vecí, ktoré majú famóznu schopnosť zabíjať baktérie in vitro. Napríklad ortuť, formaldehyd alebo rádioaktívne žiarenie, a tak ďalej. In vivo by určite mali tiež dobré výsledky ale okrem baktérii by zabili aj živý organizmus, v ktorom rastú baktérie. 

Ďalšie tvrdenie je, že na koloidné striebro si baktérie netvoria odolnosť na rozdiel od ostatných antibiotík. Toto môže naozaj byť pravda, avšak in vivo sa nedokázala aktivita a preto sú použiteľné len na povrch tela a na povrch tela si môžete naniesť pekné dezinfektanty a nie antibiotiká. Na kožu dáte bez problémov jódovú tinktúru alebo 3% peroxid vodíka na ktoré tiež zas tá rezistencia baktérii moc nerastie. Aj na spomínaný formaldehyd neexistuje takmer žiadna rezistencia ale ako antibiotikum sa nepoužíva. Podľa ďalších „dôveryhodne divokých“ tvrdení z internetu koloidné striebro funguje aj na vírusy, rakovinu a cukrovku! Veď samozrejme, nič iné som ani nečakal! Ďalej sa uvádza že je absolútne netoxické pre človeka. O tom by sa dalo polemizovať, ale je overené že striebro v roztoku môže byť pre človeka toxické. Ďalej že striebro je esenciálnym prvkom pre naše telo. To je uplná konina. Ale aby sme neboli stále len negatívni, povedzme si aj nejaké to plus. Roztoky (pravé...) strieborných solí sa kvôli ich dezinfekčným vlastnostiam používajú ako lokálne dezinfekciá v medicíne. Ale len na lokálne pôsobenie vo forme roztoku alebo rôznych obväzových materiálov im napustených. Podobné účinky možno očakávať aj v prípade koloidného striebra. 

A nakoniec možno to koloidné striebro predsa len má hore uvedené účinky ale nadnárodné korporácie a rôzne konšpiračné kartely to ututlali aby mohli do verejnosti stále tlačiť antibiotiká, antivirotiká, liečivá proti rakovine a cukrovke! Človek predsa len nevie. Lokálne použitie koloidného striebra môže mať pozitívne výsledky a v rozumných dávkach bude aj bezpečné. Dokonca aj jeho použitie na kloktanie, z tráviaceho traktu sa kov v koloidnej forme určite nevstrebáva (maximálne tak olovo z brokov...). 

Ohľadne týchto liekov alebo metódy liečenia sa opýtajte svojho lekára alebo farmaceuta Apoteky Alexandra, sme vám k dispozícii 24/7.