Back to the list

Keď je voda prikrátka alebo ako funguje mydlo 

Poznáte to, idete prať alebo potrebujete odstrániť špinu nielen zo šiat, ale aj z pokožky. Väčšinou na to stačí obyčajná voda. Prečo sa v nej však niektoré nečistoty nerozpúšťajú, ale potrebujete mydlo?  Skôr, ako si vysvetlíme, ako funguje mydlo, musíme si povedať niečo o vode. Voda je najdôležitejšia kvapalina, a teda aj rozpúšťadlo na svete. Niektorí ľudia tvrdia, že najdrahšou kvapalinou na svete je krv. Ja si myslím, že je to voda – krv je aj tak z veľkej časti tvorená vodou. Vo vode vznikol v prastarých časoch zeme prvý život, voda tvorí vnútorné prostredie všetkých buniek na zemi, v plodovej vode (voda je kľúčové slovo) sa v maternici vyvíja plod cicavcov.

Látky a ich vzťah s vodou

Voda je jednoducho živel, je to snáď najstaršia známa chemikália, ktorá svojimi vlastnosťami stále ohuruje vedcov. Technicky povedané, ako rozpúšťadlo môže slúžiť akákoľvek látka, ktorá je pri izbovej teplote kvapalná. Voda je polárne anorganické rozpúšťadlo. Látky, ktoré sa vo vode dobre rozpúšťajú, alebo sa s ňou ľahko miešajú, nazývame hydrofilné látky

Na opačnom konci spektra sú látky, ktoré sa vo vode zle rozpúšťajú alebo sa s ňou málo miešajú. To sú hydrofóbne látky. Čo zrejme veľa ľudí nevie je, že existuje ešte jedna skupina látok – amfifilné látky. Amfifilné látky alebo tenzidy sú látky, ktoré vo svojej dlhej štruktúre obsahujú hydrofilnú aj hydrofóbnu časť v dostatočnom vzájomnom rozostupe. 

Mydlo má dve tváre

Mydlá sú amififilné látky. Človek pri umývaní ako rozpúšťadlo používa vodu. Nečistoty, ktoré sú hydrofilné sa ľahko zmyjú aj čistou vodou, hydrofóbne nečistoty sa však čistej vode len vysmievajú. Keď do vody nalejete olej, nepolárnu a hydrofóbnu kvapalinu, čo sa stane ? Olej pláva na vode (má nižšiu hustotu ako voda). Ak aj miešate, ako chcete, tieto dve kvapaliny sa nežmiešajú – je medzi nimi rozhranie

Čo sa stane, ak do vody pridáme amfifilnú látku? 

Pri nižšom množstve sa zoskupia smerovo špecificky na rozhraní (v tomto prípade rozhranie voda – vzduch), takže ich hydrofilná časť bude smerovať smerom do vody a ich hydrofóbna časť smerom od vody (v tomto prípade smerom do vzduchu). Toto je dôvod, prečo sa takýmto látkam hovorí aj povrchovo aktívne látky. Ak ale do vody pridáme množstvo amfifilnej látky, ktoré prekračuje kritickú micelárnu koncentráciu (veľmi odborne povedané, kritickú koncentráciu tvorby miciel), začnú sa tvoriť micely

Čo sú to micely?

Micely sú kruhovité častice tvorené amififilnými látkami vo vode. Môžme si ich predstaviť ako guľu, ktorej vnútro je tvorené hydrofóbnymi časťami, pričom povrch gule tvoria hydrofilné skupiny, ktoré sú smerom do vody. A ak do vody pridáme ešte viac amififilnej látky, začnú sa tvoriť dvojvrstvy, ktoré sú podstatou bunkových membrán, potom zložené micely, micelárne vlákna, tekuté kryštály… Ale to už je iný príbeh, nám postačia micely.


Ak teda do vody pridáme mydlo (amfifilnú látku), hydrofóbne nečistoty, ktoré sa čistej vode vysmievali, sa dosmejú. Mydlo ich obalí, „nastrká“ ich do hydrofóbneho vnútra miciel, ktoré sú potom vodou ľahko zmývateľné. Klasické mydlá sú chemicky sodné alebo draselné soli mastných kyselín (aj mastných sulfónových kyselín), čiže organická časť nesie záporný náboj. Vyrábajú sa zmydelnením tuku, chemicky je to zásaditá hydrolýza tuku. 

Hlavnou zložkou tuku sú triacylglyceridy, čo sú estery glycerolu s rôznymi mastnými kyselinami. Keď povaríme tuk s hydroxidom sodným alebo draselným (postarom sa im hovorí aj lúh), získame sodnú alebo draselnú soľ mastných kyselín (mydlo) a glycerol. Mnohí určite počuli historky, že sa vyrábalo mydlo z ľudského tuku. Technicky je to možné, ale z očividných dôvodov je to zakázané. 

Špeciálne mydlá, ktoré používame vo farmácii

V farmácii sa používa ešte jedna skupina mydiel, takzvané inverzné alebo katiónové mydlá. Tieto mydlá sú chemicky amóniové (chemicky správne amíniové) soli rôznych organických amínov, kde hydrofilnou časťou je kladne nabitý dusík soli. Tieto mydlá (saponáty) sú schopné zabíjať široké množstvo baktérií a mikroskopických húb, a preto sa používajú ako dezinfekčné prostriedky. K prípravkom určeným na dezinfekciu, v ktorých sú používané, patrí napríklad Septonex, Ajatín a iné. Tieto mydlá sa používajú aj na dezinfekciu slizníc, napríklad v ústach so Septolete. 

Mydlá aj lieky, ktoré využívajú látky na ich podstate nájdete aj u nás, v Apoteke Alexandra. Sme vám k dispozícii 24/7.