Back to the list

Katechín a niektoré bioaktívne peptidy

Glutatión – je tripeptid, ktorý sa skladá z L-cysteínu, kyseliny L-glutámovej a glycínu. Zabudovanie cysteínu do molekuly zaručuje prítomnosť voľnej tiolovej skupiny. U ľudí je najvýznamnejšie biosyntéza glutatiónu v pečeni, aj keď takmer všetky ľudské bunky sú teoreticky schopné biosyntézy glutatiónu. 


Základná forma glutatiónu (GSH) má voľnú tiolovú skupinu, dve takéto molekuly môžu byť oxidované za vzniku dislufidového mostíku (väzba S-S) na takzvanú oxidovanú formu glutatiónu (GSSG). Glutatiónu takto môže inaktivovať rôzne chemické radikály a preto funguje ako antioxidant. Okrem toho sa tiolová skupina môže viazať na niektoré jedy alebo toxické metabolity niektorých zlúčenín a tak napomáhať ich detoxikácii. Naviazanie glutatiónu zvyšuje polaritu molekuly na ktorú sa naviaže a tým uľahčuje jej elimináciu z tela cez obličky. Známym príkladom je detoxikácia jedovatého metabolitu paracetamolu (N-acetyl-para-benzochinónimínu). A pri tiolovej skupine ešte ostaneme. Tá je schopná reagovať s voľnými tiolovými skupinami v proteínoch a vytvoriť s nimi tiež disulfidový mostík a tým regulovať funkciu týchto proteínov. Poslednou významnou úlohou glutatiónu je jeho schopnosť tvoriť cheláty s rôznymi ťažkými kovmi a tým urýchľovať ich elimináciu z organizmu. Mechanizmus je prakticky rovnaký ako tomu bolo s toxickými látkami, tvorba chelátov zabraňuje interakcii ťažkých kovov s proteínmi a uľahčuje ich elimináciu cez obličky. Hlavne tiolová skupina ale aj amíno a karboxylová skupina tvoria relatívne stabilné cheláty s ťažkými kovmi, napríklad s olovom, kadmiom alebo ortuťou. 

N-acetyl(-L-)cysteín – je derivát protegénnej aminokyseliny L-cysteínu, ktorý má na svojej aminoskupine naviazaný zvyšok kyseliny octovej. Vo farmácii je najznámejší ako mukolytikum. To znamená že je schopný znižovať viskozitu hlienu a tým uľahčuje vykašliavanie a uvoľňovanie hlienov z dýchacích ciest. Ako mukolytikum sa používa u nás perorálne vo forme sirupov, kapsúl a práškov alebo tabletiek rozpustných vo vode. Za tento účinok je zodpovedná voľná tiolová (po starom merkapto) skupina N-acetylcysteínu, ktorá zároveň umožňuje tejto molekule pôsobiť ako antioxidant. V medicíne sa okrem tohto používa ešte pri akútnej otrave paracetamolom. Paracetamol sa v tele mení na toxický metabolit, ktorý musí byť "inaktivovaný" jeho reakciou s účinnými detoxikačnými molekulami – najčastejšie s glutatiónom. Ak sú jeho zásoby vyčerpané alebo ak sa užijú príliš vysoké dávky paracetamolu, jeho toxický metabolit nie je "inaktivovaný" a spôsobuje vážne poškodenie pečeňových buniek. N-acetylcysteín sa v tele metabolizuje na L-cysteín, ktorý je nutný na syntézu glutatiónu a tým sa zvyšuje jeho tvorba, čo pôsobí proti toxicite paracetamolu. Ako antidotum pri otrave paracetamolom sa môže používať perorálne ale aj intravenózne. Okrem toho sa môže ešte používať na zníženie vedľajších účinkov cytostatika cyklofosfamidu. Na internete sa tiež píše že N-acetylcysteín je účinný na rôzne psychiatrické poruchy a na liečbu závislosti od niektorých drog. Užívanie tejto látky je spojené aj s nežiadúcimi účinkami, hlavne sú to nevoľnosť, zvracanie, nadmerný výtok z nosa a sťažené dýchanie. Užívanie niekedy môže spôsobiť alergii podobné príznaky – začervenanie, svrbenie, vyrážky až stav podobný anafylaktickej reakcii. 

Taurín – je prírodná amínosulfónová kyselina. To znamená že miesto karboxylovej skupiny má sulfónovú skupinu ako "kyslú časť" molekuly. U ľudí sa taurín biosyntetizuje z aminokyseliny cysteínu v pankrease. Taurín je nutný pre zdravý kardiovaskulárny systém, priečne pruhované svaly a oči. Je tiež veľmi dôležitým prekurzorom pre biosyntézu žlčových kyselín. V žlčových kyselinách zaručuje (relatívne) vysoko kyslá sulfónová skupina vysokú polaritu, kvôli výraznej depretonizácii pri fyziologickom pH. Je to častá súčasť energy drinkov, kde má mne neznámy účinok. Wikipédia uvádza že tam funguje ako "tlmič" nervovej sústavy, čo mi príde ako vysoko kontraproduktívne pre "energy drink"... Ako výživový doplnok sa že vraj používa na zníženie výskytu kŕčov, že vraj aj u epileptikov. 

Karnozín – je dipeptid, ktorý je zložený z aminokyselín L-histidínu (proteogénna) a β-alanínu (neproteogénna). V ľudskom tele sa syntetizuje z týchto dvoch aminokyselín a nachádza sa hlavne v priečne pruhovaných svaloch a v mozgu. Vo svalovom tkanive sa podieľa na vyrovnávaní pH (takzvaný buffer), okrem toho pôsobí samozrejme ako antioxidant, znižuje naviazanie cukrov na proteíny a lipidy a je schopný chelatovať dvojmocné kovové katióny. Zvýšené naviazanie cukrov na proteíny a lipidy sa považuje za jedného z podozrivých pri mnohých degeneratívnych chorobách (napríklad diabetes mellitus, ateroskleróza) a starnutí a preto že vraj karnozín dokáže do určitej miery predchádzať týmto stavom. 

Katechín – je flavonoid, ktorý vo svojej molekule obsahuje dve chirálne centrá a preto môže mať až 4 stereoizoméry (dve dvojice diastereoizomérov). Sú to + a – katechín a ich dva diastereoizoméry + a – epikatechín. Ako tomu je u všetkých flavonoidoch, aj katechín a jeho stereoizoméry sú antioxidanty. Okrem toho majú katechíny pozitívny účinok na kardiovaskulárny systém, hlavne na priechodnosť kapilár a dokážu znížiť krvný tlak. Podľa internetu dokážu znížiť aj hladinu cholesterolu v krvi. Inak svoj názov majú odvodený od katechy, čo je extrakt z dreva stromov rodu akácia. Katechíny sú vysoko rozšírené v rastlinnej ríši, bohatými zdrojmi sú napríklad kakao, čaj, hrozno alebo broskyne. 

Kreatín – je atypická/nepreoteogénna aminokyselina, technicky je to derivát glycínu. V ľudskom tele sú najvyššie hodnoty kreatínu v priečne pruhovaných svaloch a v mozgu. Kreatinín je jeho derivát, dal by sa charakterizovať ako laktám kreatínu. V ľudskom tele sa biosyntetizuje v pečeni a v obličkách z aminokyselín glycínu a L-arginínu a je nutný S-adenozylmetionín na jeho biosyntézu. Potom sa krvou prenesie kreatín do tkanív s vysokou spotrebou energie, hlavne do priečne pruhovaných svalov a tam sa fosforyluje pomocou kreatín fosfát. Ten sa v týchto tkanivách využíva na premenu ADP na ATP. ATP (adenozín trifosfát) je hlavným zdrojom energie pre bunky. Týmto sa obnovia zásoby energie pre tieto tkanivá. Kvôli tomuto sa hojne využíva ako výživový doplnok, pre zvýšenie výkonu pri svalovej záťaži. Okrem toho sa na internete ešte uvádza že pôsobí ako nootropikum (zlepšuje mentálne schopnosti), zlepšuje stavy súvisiace s atrofiou svalov (poúrazové stavy, stavy dlhodobého pripútania na lôžko a podobne). Nežiadúce účinky kreatínu sú nárast hmotnosti, zvýšenie krvného tlaku, hnačka, kŕče a podobne. Jeho užívanie spolu s nesteroidnými protizápalovými liekmi a niektorými diuretikami môže zvýšiť poškodenie obličiek týmito liekmi. 

Ohľadne týchto liekov alebo metódy liečenia sa opýtajte svojho lekára alebo farmaceuta Apoteky Alexandra, sme vám k dispozícii 24/7.