Back to the list

Jesenné choroby začínajú. Užívate ibuprofén?


Nesteroidné protizápalové lieky – anglická skratka NSAID (NonSteroidal Anti-Inflammatory Drugs) je skupina liekov ktorá zmierňuje príznaky zápalu. Základné znaky zápalu popísané ešte z antických čias sú teplota, bolesť, opuch, začervenanie a zlyhanie funkcie. 


V praxi je treba stlmiť hlavne prvé tri. Prvé slovo názvu môže byť v dnešnej dobe metúce. Dnes keď sa hovorí o steroidoch väčšina ľudí si predstaví kulturistov a podobne stavaných „športových“ nadšencov. To sú anabolické steroidy. Pojem steroid označuje prítomnosť špecifickej chemickej štruktúry ktorú obsahujú mnohé prírodné látky. 

Steroidné hormóny sa delia na pohlavné (mužské aj ženské), glukokortikoidy a mineralokortikoidy. Glukokortikoidy tlmia zápal a imunitnú odpoveď. Zlúčeniny neobsahujúce steroidnú štruktúru so schopnosťou tlmiť zápal dostali preto meno NSAID. Do tejto skupiny liečiv patrí aj acetylsalicylová kyselina, o ktorej sme si povedali pred nedávnom. Po masívnom úspechu aspirinu sa farmaceutický chemici okamžite pustili do hľadania nových štruktúr. Štruktúr s lepšími farmakologickými vlastnosťami, výraznejšou účinnosťou a menšími nežiadúcimi účinkami. Výsledkom tohto snaženia bolo viac rôznych zlúčenín ako by bolo zdravé. Mnoho z nich sa nikdy v praxi nepoužilo, ešte viac sa používalo až kým sa nezistilo ako nezdravé sú a zvyšok sa používa doteraz ... vo veterinárnej medicíne. Ha, srandujem zopár z nich sa ešte stále používa aj v humánnej medicíne. 

Jednou z tých perspektívnejších skupín boli rôzne alifatické karboxylové kyseliny, ktoré v svojej štruktúre obsahovali nejaké to aromatické jadro. Vychádzalo sa práve zo salicylovej kyseliny. Karboxylová skupina sa presunula na alifatický reťazec ale aromatické jadro stále ostalo v molekule. Z hordy zlúčenín tejto skupiny sa mnoho liečiv uchytilo a sú doteraz používané. V našich končinách je najznámejším zástupcom tejto skupiny určite ibuprofén. Základom jeho a jemu podobných štruktúry je octová alebo propánová kyselina, ktorá je v alfa-polohe substituovaná rôznymi aromatickými jadrami. V čistom stave je to bezfarebná kryštalická látka s teplotou topenia 75-77 °C. V terapii sa používa od 60. rokov minulého storočia. 

Do tejto chemickej skupiny NSAID patria aj ďalšie u nás dobre známe liečivá ako diklofenak alebo naproxén. Okrem tabliet a kapsúl sa používa, hlavne pre deti aj vo forme sirupov a čapíkov a v nemocničnom prostredí aj v intravenóznej forme. V spomenutých formách sa používa aj u veľmi malých deťoch, hlavne na zníženie teploty. V nedávnom čase sa ibuprofen dostal aj vo forme gélu do lekárni. Aj keď je ibuprofén relatívne bezpečný, ani jemu sa nevyhli klasické nežiadúce účinky NSAID. Ako sú napríklad negatívny vplyv na žalúdočnú sliznicu alebo lokálne podráždenie kože. Ale používanie tohto liečiva v terapeutických dávkach znižuje toto riziko na minimum. 

Ohľadne týchto liekov alebo metódy liečenia sa opýtajte svojho lekára alebo farmaceuta Apoteky Alexandra, sme vám k dispozícii 24/7.