Back to the list

Hlavné faktory, ktoré spôsobujú osteoporózu 

Osteoporóza je ochorenie, ktoré je charakterizované zníženou hustotou hmoty kostí. Názov ochorenia doslova znamená porézne kosti. Toto je sprevádzané zvýšenou deformáciou a zvýšeným rizikom vzniku zlomenín kostí, už aj pri relatívne nízkej námahe. 

 

Zlomeniny sa často vyskytujú na stavcoch chrbtice, kostiach zápästia alebo koncoch stehennej kosti. Deformácie a zlomeniny rôznych kostí potom ďalej vedú k zhoršenej mobilite a zmene držania tela. Zlomeniny stavcov sa prejavujú ako kompresné fraktúry, spôsobujú ohnutie chrbtice smerom dopredu a vedú k zvýšenému tlaku na miechu. Zlomeniny bedrovej časti stehennej kosti vedú k fraktúre bedrového kĺbu, ktorá je naozaj bolestivá. S osteoporózou je spojené aj zvýšenie rizika pádu, ktorý často potom vedie k zlomenine kosti. Okrem toho je často prítomná aj chronická bolesť. 

Osteoporóza prichádza s vekom

Táto choroba sa vyskytuje prakticky výlučne u starších ľudí. Je častejšia u žien ako u mužov. U žien je spojená hlavne so zníženou hladinou estrogénov v menopauze a po nej.Zdá sa že zníženie hladín testosterónu u mužov má nižší vplyv na hustotu kostí, ale v celkovom dôsledku vedie rovnako k zníženiu hustoty kostí. Ďalšími faktormi sú znížená hladina vitamínu D, nadmerná konzumácia alkoholu, podvýživa, dedičné faktory, dlhodobé užívanie niektorých liekov.K liekom, ktoré môžu zvýšiť riziko tohto ochorenia patria glukokortikoidy, niektoré lieky proti zrážaniu krvi, inhibítory vodíkovej pumpy (lieky proti zvýšenej žalúdočnej kyseline), niektoré lieky na liečbu cukrovky a imunosupresanty. Všetky spomínané lieky je nutné užívať dlhšiu dobu, aby mali takéto účinky na kosti. 

Ďalšie nebezpečenstvá

Za spomenutie stojí aj to, že nadmerná konzumácia sýtených nápojov obsahujúcich kyselinu fosforečnú tiež zvyšuje riziko vzniku osteoporózy. Osteoporóza ako symptóm môže vzniknúť v dôsledku rôznych iných ochorení a patologických stavov. Sem patria poruchy príjmu potravy ako anorexia, celiakia, Crohnova choroba alebo bulímia, akékoľvek poruchy správnej tvorby jednotlivých pohlavných hormónov, vážne ochorenie alebo poškodenie obličiek, niektoré dedičné choroby, dlhodobý nedostatok pohybu (napríklad u dlhodobo ležiacich pacientov) a iné. 

Dôležitá je životospráva

Vznik, alebo aspoň prejavy tejto choroby, je možné oddialiť správnou životosprávou. Obmedziť príjem alkoholu, nefajčiť, užívanie výživových doplnkov s vitamínom D  a inými vitamínmi, dostatočná fyzická aktivita. K prevencii a zmierneniu príznakov osteoporózy sa používajú aj výživové doplnky s obsahom kolagénu

Ohľadne týchto liekov alebo metódy liečenia sa opýtajte svojho lekára alebo farmaceuta Apoteky Alexandra, sme vám k dispozícii 24/7.