Back to the list

HCK - Zmiernenie príznakov sklerózy multiplex

Roztrúsená skleróza (sclerosis multiplex, MS) je neurodegeneratívne, chronické ochorenie. Táto choroba má veľmi veľké množstvo príznakov. Hlavnou skupinou symptómov MS sú neurologické príznaky. V tejto skupine sa vyskytujú – zmeny alebo strata citlivosti v rôznych častiach tela, pichanie alebo mravčenie na tele, svalová slabosť, svalové kŕče, svalová hypersenzitivita, poruchy pohybu a/alebo koordinácie, problémy s prehĺtaním, rečové poruchy, poruchy zraku, chronická únava, inkontinencia, neurologická bolesť. 


Veľmi časté sú aj psychologické symptómy – depresie, úzkosť, výkyvy nálad a podobne. Patofyziológia je vlastne zápal nervových buniek, ktorý sa špecificky prejavuje deštrukciou myelínovej pošvy neurónov. Teraz krátka lekcia z bunkovej biológie. Väčšina nervových buniek (neurónov) sa skladá z troch základných štrukturálnych častí – telo neurónov, kde sa nachádza jadro bunky, krátke výbežky – dendrity a jeden veľmi dlhý výbežok – axón. Axón niektorých neurónov môžu byť v porovnaní s telom bunky neskutočne dlhý. V prípade niektorých mozgových buniek ich axóny prebiehajú celou dĺžkou miechy! Axóny by sa dali zjednodušene prirovnať k vedeniu vysokého napätia, ktoré prenáša signál medzi neurónmi. Okolo axónov sa nachádzajú špecializované neuronálne bunky (oligodendrocyty), ktoré obaľujú axóny myelínom (tvoria takzvané myelínové pošvy okolo axónov). Tieto obaly nielen chránia samotné axóny, ale aj umožňujú rýchly a dobrý prenos signálu (akčného potenciálu) cez daný axón. Pri MS dochádza k autoimunitnému poškodeniu myelínového obalu, čo vedie k poruche prenosu signálu a tým aj správnej neurologickej funkcie. Pri pokročilých štádiách toto poškodenie vytvára lézie, ktoré sa pri štúdiu tkaniva (toto bolo za starých čias možné len pri pitve) zdajú byť ako jazvy. Tieto sa zdá vyskytujú náhodne na mozgu a inom nervovom tkanive (miecha). Dalo by sa povedať, že sú roztrúsené. Od týchto pozorovaní dostala MS svoje pomenovanie. 


A čo je teda príčinou MS? Táto otázka nebola dodnes uspokojivo zodpovedaná. Existuje samozrejme viacero teórií o pôvodcoch MS. Prvou teóriou je genetický faktor. Aj keď MS sa nepovažuje za dedičné ochorenie, zdá sa že gény, hlavne tie, ktoré ovplyvňujú imunitu zohrávajú určitú úlohu. Druhou teóriou je, že za MS sú zodpovedné nejaké mikroorganizmy, bohužiaľ nikto nevie povedať, ktoré to majú byť. Táto teória má viaceré variácie. Podľa jednej nevystavenie detí mikroorganizmom v mladom veku je problém, podľa druhej zase nadmerné vystavenie mikróbom je problém. Podľa tretej sú zase príčinou latentné (klinicky sa neprejavujúce) infekcie. V rámci tohto sa veľmi často spomínajú hlavne rôzne vírusy, napríklad Epstein-Barrovej vírus, ľudský herpes vírus (HSV), varicella a podobne. Poslednou teóriou sú rôzne také okrajové veci, ako napríklad nadbytok alkoholu, fajčenia (toto sa spomína skoro pri všetkých chorobách, kde nie je úplne známy pôvodca), rôzne jedy (pesticídy, prchavé rozpúšťadlá), hlinité soli a podobne. A čo liečba? Bohužiaľ v dnešnej dobe nie je MS liečiteľné. Je možné len zmierňovať jej príznaky. V ťažkých prípadoch sa používajú rôzne imunosupresanty – glukokortikoidy, interferóny, alebo rôzne monoklónne protilátky. Ďalej sa používajú aj rôzne psychoterapie, liečebné cvičenia a podobne. Kvôli absencii jasnej terapie MS sú alternatívne terapie naozaj početné. Sú to rôzne výživové doplnky, vitamíny, lekárska marihuana, meditácie, akupunktúra, pijavice, joga a mnoho ďalšieho. Jednou z alternatívnych podporných terapií je aj zmes HCK Komplexu. Obsahuje L-karnitín (betaínová, neproteogénna aminokyselina), ktorá je podľa niektorých štúdií účinný na zníženie chronickej únavy pri MS. Podľa viacerých štúdii užívanie výživových doplnkov s vápnikom, horčíkom a vitamínom D3 znižuje frekvenciu príznakov MS. Treonín (proteógenná aminokyselina) že vraj znižuje výskyt kŕčov pri MS. Taktiež že vraj nedostatok vitamínov B skupiny je spojený s MS a preto sú v zmesi vo vyšších koncentráciách. Zvyšok HCK zmesi tvoria dôležité antioxidanty – koenzým Q10, selén, vitamín C a E.Zmes HCK Komplexu je výlučne podporný prostriedok pri terapii daných zdravotných problémov a nie je určená ako náhrada liečby navrhnutej lekárom, alebo lekármi. 

Ohľadne týchto liekov alebo metódy liečenia sa opýtajte svojho lekára alebo farmaceuta Apoteky Alexandra, sme vám k dispozícii 24/7.