Back to the list

HCK - účinná pomoc pri nespavosti

Ako to vyzerá v problematike porúch spánku sme si už písali. Problémy so spánkom sú však toľko rozšírené, že by bolo fajn si o tom niečo znovu povedať. Oficiálne sa v medicíne porucha spánku spojená s jeho nedostatkom nazýva insomnia. Hlavnými dvoma problémami insomnie je buď neschopnosť zaspať alebo neschopnosť udržať spánok, čo následne vedie k jeho nedostatku. 


Okrem toho sú to aj iné príznaky, ale tie sú skôr spojené s problémami, ktoré vzídu z nedostatku spánku. Ľudia trpiaci touto poruchou potom na druhý deň zažívajú napríklad: poruchy koncentrácie, depresie, úzkosť, nedostatok energie, pocity podráždenosti. Aj keď kvalita a kvantita spánku sú relatívne subjektívne pojmy. Preto je možné mnoho ľudí počuť ako tvrdia že trpia na insomniu ale v skutočnosti len zanedbávajú pravidelný spánkový režim. Insomnia má rôznorodé zoskupenie príčin. Jednou z príčin je nadmerné užívanie stimulujúcich látok, legálnych alebo nelegálnych. Hlavným príkladom tejto skupiny je samozrejme kofeín. Ten sa samozrejme nachádza nielen v káve, ale aj v čaji a v rôznych takzvaných energy drinkoch. K iným látkam patria aj niektoré lieky, nikotín, rôzne nelegálne stimulanty ale aj niektoré rastliny alebo výťažky z nich. Abstinenčné príznaky pri závislosti na niektorých návykových látkach alebo aj liekoch môžu tiež spôsobovať nespavosť. K liekom v tejto skupine patria ironicky aj sedatíva. Výrazná bolesť akéhokoľvek pôvodu alebo umiestnenia je tiež veľmi rušivá pre dobrý spánok. Psychologické problémy a ochorenia sú ďalšou významnou skupinou príčin insomnie. Tá sa môže vyskytnúť ako „symptóm“ pri prakticky každej psychologickej poruche. Depresie, úzkostné poruchy, schizofrénie, poruchy osobnosti, obsesívno-kompulzívna porucha, demencia ale aj iné. Narušenie cirkdiénneho rytmu, čiže prirodzeného striedania dňa a noci – cestovanie lietadlom na veľké vzdialenosti, pracovanie nočných služieb alebo absencia denného svetla na dlhšiu dobu. Ďalej niektoré ochorenia alebo zranenia mozgu. Iné ochorenia ako napríklad bronchiálna astma, nadmerná funkcia štítnej žľazy, choroby srdca a niektoré genetické poruchy. A čo sa dá robiť pri nespavosti? Tak ako vždy existuje viacero možností ako pristupovať k terapii nespavosti. Prvou možnosťou je zmena, respektíve úprava životosprávy. Človek s týmito problémami by sa mal vyhnúť stimulujúcim látkam, hlavne pred spaním. Taktiež by bolo dobré vyhnúť sa nadmernému hluku a takzvanému svetelnému znečisteniu. Ja viem že v moderných časoch je takýto prístup k životu už takmer nemožný, ale občas by to možno mohlo stáť za skúšku. Ak toto nevedie k zlepšeniu je možné ešte vyskúšať nejakú formu psychoterapie. Niektorí ľudia propagujú aj také viac alternatívne terapie nespavosti bez použitia liekov. Do tejto skupiny patrí napríklad autohypnóza alebo ASMR, čo sa dá charakterizovať ako rôzne zvukové stimuly, ktoré majú napomáhať dosiahnutiu želaného stavu. Ďalšou možnosťou ako na nespavosť sú rôzne rastlinné produkty. Sem patria rôzne rastliny ktorých sedatívny účinok bol preukázaný, ako napríklad mučenka, ľubovník, valeriána, chmeľ a iné. Tieto sa môžu používať ako čajoviny alebo extrakty vo forme tabletiek, kapsúl alebo kvapiek. Okrem týchto rastlinných prípravkov je tu potom ešte melatonín. Je to neproteínový hormón, ktorý sa vyskytuje v mozgu. 


V ľudskom tele sa syntetizuje z proteogénnej aminokyseliny tryptofánu. Jeho hlavnou funkciou v tele je regulácia cirkadiénneho rytmu. To je rytmus založený na striedaní dňa a noci, čiže času so svetlom a času bez svetla. Použitie melatonínu na terapiu nespavosti zatiaľ nie je podporené výsledkami vedeckých výskumov, napriek tomu ostáva vysoko populárnou voľbou pri tomto probléme. Samozrejme moderná medicína a farmakológia pozná veľké množstvo liekov na terapiu nespavosti – sedatíva alebo hypnotiká. Všeobecnej problematike sedatív som sa venoval v minulom článku, takže teraz to výrazne skrátim. Chemicky sú to rôznorodé látky, od tých najjednoduchších až po tie relatívne zložité organické molekuly. Chemická štruktúra však nie je zrovna to čo nás zaujíma. Účinok všetkých sedatív je založený na interakcii ich molekúl s receptormi pre rôzne neurotransmitery, napríklad GABA (gama-aminomaslová kyselina), acetylcholín, histamín a iné. Viaceré z týchto liečiv ovplyvňujú naraz viacej ako jeden neurotransmiter a preto nie je prekvapením, že okrem sedatívneho účinku majú často aj nejaký iný. Najväčší problém so sedatívami je vznik návyku, fyzického aj psychického. Fyzický návyk znamená, že na vyvolanie rovnakého účinku bude treba stále vyššej a vyššej dávky, čo môže byť u niektorých liečiv vzhľadom na ich toxicitu veľkým problémom. Predávkovanie sedatívami je smrteľne nebezpečné. Psychický návyk môže spôsobiť to že po určitej dobe užívania sedatív už nebudete schopný zaspať bez nich. Prakticky všetky liečivá ktoré sa primárne používajú ako sedatíva sú považované u nás za vysoko návykové a sú dostupné jedine na predpis od lekára. Takže v oblasti voľno predajných liekov nám ostali len rôzne rastlinné preparáty a prírodné látky. Ale čo ak by ste chceli všetky rastlinné a prírodné latky v jednom balení? Odpoveď je jasná, HCK Komplex je tu pre vás! Poďme skontrolovať čo také sa nachádza v tejto HCK Komplex zmesi na terapiu insomnie. Inozitol je cukorný alkohol, ktorý sa prirodzene nachádza v ľudskom tele. V mozgu funguje ako neurotransmiter, v samostatných bunkách funguje ako sekundárny posol pre prenos signálu a tiež je prekurzorom pre biosyntézu iných dôležitých látok v tele. Je tiež sladký, ale že vraj menej ako sacharóza. Zdá sa že užívanie inozitolu napomáha dosiahnuť kľud a preto sa odporúča pri mnohých poruchách ako je depresia, úzkosť alebo insomnia. 5-hydoxytryptofán (5-HTP) je pozmenená aminokyselina tryptofán, je to priamy prekurzor pri tvorbe sérotonínu (5-hydroxytryptamín) v našom organizme. Sérotonín je vysoko dôležitý neurotransmiter, ktorý je cieľovou štruktúrou mnohých skupín liečiv, hlavne antidepresív. 5-HTP sa bežne používa vo voľnopredajných prípravkoch na terapiu depresie, obezity a insomnie. Súčasťou tejto HCK Komplex zmesi je aj samotný tryptofán, ktorý sa v tele prirodzene premieňa na 5-HTP. Potom je tu ešte horčík, ktorý sa už veľmi dlho používa na ukľudnenie, zníženie tlaku krvi a svalového napätia. Nedostatok zinku sa spája s insomniou a preto je pridaný aj do tejto kombinácie. Ostatok zmesi je tvorený dôležitými vitamínmi a antioxidantmi. 

Ohľadne týchto liekov alebo metódy liečenia sa opýtajte svojho lekára alebo farmaceuta Apoteky Alexandra, sme vám k dispozícii 24/7.