Back to the list

HCK - Pomoc pacientom s kardiomyopatiou

Asi tým najdôležitejším svalom človeka je srdcový sval (myokard). Je to sval, na ktorom doslova závisí náš život. A preto je jasné, že akákoľvek porucha svalu srdcového je vysoko rizikovým zdravotným problémom! Skupina porúch myokardu sa nazýva kardiomyopatia. Navzdory popisu, že toto sú patologické zmeny srdcového svalu, veľmi často bývajú postihnuté aj srdcové chlopne. Podtypov kardiomyopatií je mnoho a preto si tuto zhrnieme, len to najdôležitejšie ohľadom týchto ochorení. 


Pri hypertrofickej kardiomyopatií dochádza k patologickému zhrubnutiu niektorých častí srdca. Toto môže spôsobiť výrazné zhoršenie funkcie srdca a v niektorých prípadoch aj zhoršenie prietoku krvi v srdci. Naopak pri dilatovanej kardiomyopatie sa steny srdca (myokard) stenčujú, pričom srdce ako celé sa zväčšuje. Aj keď sa srdce zväčšilo, dochádza k vážnej poruche jeho činnosti a nedokáže pumpovať krv do tela. Ďalším podtypom je reštriktívna kardiomyopatia, pri ktorej nie je zmenená hrúbka srdcového svalu. Avšak myokard stráca svoju pružnosť teda aj schopnosť efektívne pumpovať krv. Okrem týchto existuje dnes ešte mnoho ďalších podtypov kardiomyopatií, takáto komplexná debata je ale už vysoko nad rámec tohto článku. Čo sa týka príznakov je možné široké, je viacero ktoré sú prítomné prakticky pri všetkých podtypoch a dali by sa označiť za takzvané charakteristické príznaky. Sú to patologická únava, opuch nôh, problémy s dýchaním, bolesť na hrudi (angína pectoris), straty vedomia a arytmie. V niektorých prípadoch, hlavne v ľahších formách sú kardiomypatie sú takmer bez badateľných príznakov. Dôvodom vzniku mnohých podtypov kardiomyopatií sú najčastejšie genetické poruchy, teda dedičné genetické zmeny, ktoré spôsobujú patologické zmeny vedúce k poruchám proteínov, ktoré tvoria myokard. Okrem dedičných dôvodov sú často príčinou kardiomyopatií aj mnohé infekčné ochorenie, aj také, ktoré priamo nenapadajú srdce. Ťažké bakteriálne infekcie (streptokoky, tuberkulóza, lepra), niektoré vírusy (napríklad enterovírusy, niektoré vírusy hepatitídy) ale aj parazitické ochorenia (Čagasova choroba). Iné neinfekčné choroby – ťažká hypertenzia, cukrovka, nadmerná aktivita štítnej žľazy a niektoré iné vrodené ochorenia. Taktiež niektoré chemikálie dokážu poškodiť myokard – chronický alkoholizmus, niektoré chemoterapeutiká na rakovinu (doxorubicín) a zopár ťažkých kovov. Podobne aj chýbanie niektorých vitamínov môže byť dôvodom vzniku tohto ochorenia. Medzi zriedkavejšie dôvody sú autoimunitné ochorenia. 


Existuje viacero možností v terapii tohto ochorenia srdcového svalu. Aj je jasné že kardiomyopatiu priamo spôsobuje nejaké iné ochorenie (napríklad ťažká hypertenzia), je nutné liečiť toto primárne ochorenie. Z farmakologického hľadiska sa na terapiu najčastejšie používajú liečivá, ktoré patria do skupiny antiarytmík, čiže sú to liečivá, ktoré sa primárne používajú na terapiu rôznych srdcových arytmií. Srdcové arytmie sú častým sprievodným javom kardiomyopatie. Ďalšou možnosťou sú potom rôzne formy chirurgických zákrokov na srdci, vrátane zavedenia kardiostimulátorov a pacemakerov. V najťažších prípadoch je nutné zvážiť dokonca transplantáciu srdca. Ako podporná, ale naozaj zdôrazňujem, že podporná terapia môže byť použitá aj špeciálna zmes HCK Komplexu. Je tu proteogénna aminokyselina – L-arginín. Podľa niektorých štúdií, je suplementácia L-arginínom prospešná pri kardiomyopatii. Podobné dôkazy existujú aj pre amínosulfónovú kyselinu taurín a pre vitamín K2. Ďalej je tu aj karnitín, zwitteriónová zlúčenina, ktorej nedostatok je spájaný s kardiomyopatiou. Rovnaký mechanizmus môžeme priradiť aj pre draslík a horčík. Zvyšok zmesi je tvorený dôležitými antioxidantmi. Zmes HCK Komplexu je výlučne podporný prostriedok pri terapii daných zdravotných problémov a nie je určená ako náhrada liečby navrhnutej lekárom, alebo lekármi. 

Ohľadne týchto liekov alebo metódy liečenia sa opýtajte svojho lekára alebo farmaceuta Apoteky Alexandra, sme vám k dispozícii 24/7.