Back to the list

HCK - Podporná terapia pri riziku poškodenia ciev zo zápalov

Homocysteín je neproteogénna aminokyselina, ktorá sa nachádza v ľudskom tele. Neproteogénna znamená, že u ľudí sa nepoužíva na výstavbu proteínov. Ako jej meno naznačuje je podobný proteogénnej aminokyseline cysteínu. 


Oproti cysteínu je rozdiel, že je tu navyše jedna metylénová skupina (-CH2-) v štruktúre. Obe sú to síru obsahujúce aminokyseliny. V našom tele sa používa jednak na biosyntézu cysteínu a na regeneráciu metionínu (ďalšia síru obsahujúca, proteogénna aminokyselina, ktorá sa dá pripraviť metyláciou homocysteínu). Za určitých okolností môže dôjsť k hromadeniu homocysteínu v krvi – stav, ktorý sa odborne nazýva hyperhomocysteínemia. Moderná medicína spája tento stav so zvýšeným rizikom poškodenia ciev spôsobeného zápalom. Poškodenie ciev vedie potom k viacerým naozaj závažným zdravotným problémom. Dva najzávažnejšie sú ateroskleróza a ischemická choroba srdca. Okrem toho sa zvyšuje aj riziko vzniku trombov, embólií, cievnych príhod, niektorých psychologických porúch a zlomenín kostí. Pravé príčiny nie sú úplne jasné, ale existuje zopár predpokladov. Najčastejšie je homocysteínemia spojená s nedostatkom vitamínov B. Okrem toho sa „obviňuje“ aj nadmerná konzumácia alkoholu, fajčenie a niektoré genetické poruchy. 


Liečbou je suplementácia B vitamínmi a terapia ochorení a zdravotných problémov, ktoré z tohto stavu vyplývajú. Už z princípu tohto typu liečby vyplýva, že zmes HCK Komplexu je ideálna na terapiu homocysteínemie. Okrem všetkých vitamínov B skupiny sa tu nachádza ešte aj napríklad arginín. Arginín je proteogénna aminokyselina, ktorá sa podieľa na biosyntéze oxidu dusnatého (NO). NO má významnú úlohu v regulácii funkcie hladkých svalov v cievnych stenách, čo je dôležité pre správne fungovanie ciev. Ďalej sú tu aj zwitteriónová zlúčenina karnitín a amínosulfónová kyselina taurín, ktoré podľa niektorých štúdií, znižuje negatívny vplyv nadmerného množstva homocysteínu. Zmes HCK Komplexu je výlučne podporný prostriedok pri terapii daných zdravotných problémov a nie je určená ako náhrada liečby navrhnutej lekárom, alebo lekármi. 

Ohľadne týchto liekov alebo metódy liečenia sa opýtajte svojho lekára alebo farmaceuta Apoteky Alexandra, sme vám k dispozícii 24/7.