Back to the list

HCK - Podporná terapia na zlyhávajúce srdce


Srdcové zlyhávanie, alebo inak známe ako srdcová nedostatočnosť je veľmi vážny zdravotný stav, ktorý sa veľmi zjednodušene dá definovať ako porucha zásobovania tkanív krvou, kvôli nedostatočnej schopnosti srdca pracovať. Jedným z najčastejších príznakov je hromadenie vody v rôznych tkanivách – stav všeobecne známy pod pojmom edém. 


Edém môže vzniknúť v rôznych častiach tela – nohy (periférny edém), pľúca (pulmonálny edém) alebo brucho (ascites). Ďalším charakteristickým príznakom je dýchavičnosť (problémy s dýchaním). Dýchavičnosť sa najčastejšie zhoršuje so zvýšením fyzickej aktivity alebo pri ležaní. Ďalej sú prítomné ešte bolesti na hrudi, srdcové arytmie a nadmerná únava. Existuje viacero príčin, ktoré môžu viesť k vzniku srdcového zlyhávania. Sem patria napríklad iné ochorenia alebo zdravotné problémy – anémie, cirhóza, ťažké poškodenie obličiek, infekcie myokardu, nadmerná funkcia štítnej žľazy ale aj mnohé iné. Chronické užívanie niektorých liekov alebo drog môže tiež prispieť k vzniku tohto stavu. K týmto liečivám patria napríklad niektoré antiarytmiká, stimulanty, lieky na liečbu rakoviny, blokátory vápnikových kanálov, antipsychotiká a podobne. Okrem liečiv a drog aj niektoré rastlinné jedy – napríklad akonitín alebo yohimbín môžu priamo viesť k vzniku srdcovej nedostatočnosti. Terapia je zameraná hlavne na liečbu vyvolávajúceho ochorenia (ak je známe), vysadenia vyvolávajúcich liekov alebo drog. Okrem toho je potrebná samozrejme úprava životosprávy – diéta, zníženie príjmu soli a podobne. 


Existuje aj možnosť liekovej terapie. Používajú sa hlavne ACE inhibítory, beta-blokátory, antagonisti angiotenzínoveho receptoru, diuretiká (hlavne draslík šetriace diuretiká). V ťažších prípadoch je nutné použiť kardiostimulátory alebo dokonca transplantáciu srdca. Ako podpornú terapiu je možno použiť aj špeciálnu zmes HCK Komplexu. Je tu proteogénna aminokyselina arginín, ktorá sa využíva pri syntéze oxidu dusnatého v ľudskom tele, ktorý ma priaznivý účinok na cievy. Predpokladá sa, že jeho účinok na cievy môže byť prospešný aj pri srdcovom zlyhávaní. Zwitteriónová zlúčenina karnitín, dipeptid karnozín a amíno sulfónová kyselina taurín podľa niektorých štúdií dokážu zlepšovať príznaky pri srdcovom zlyhávaní. Je tu aj draslík, ktorého hladina sa výrazne znižuje používaním diuretík (okrem tých draslík šetriacich), ktoré sú určené na odvodnenie pri edémoch. Ďalej je tu aj horčík, ktorý pomáha znižovať arytmie, ktoré sa môžu objavovať pri tomto ochorení. Zvyšok zmesi sú rôzne vitamíny a antioxidanty.Zmes HCK Komplexu je výlučne podporný prostriedok pri terapii daných zdravotných problémov a nie je určená ako náhrada liečby navrhnutej lekárom, alebo lekármi. 

Ohľadne týchto liekov alebo metódy liečenia sa opýtajte svojho lekára alebo farmaceuta Apoteky Alexandra, sme vám k dispozícii 24/7.