Back to the list

HCK - Doplňte chýbajúce látky poškodeným obličkám

Obličky sú párový vnútorný orgán, ktoré sú u dospelého človeka veľké asi 11-13 cm a majú tvar takej veľkej fazule. Ich hlavnou funkciou je filtrácia cudzích a odpadových látok z krvi a tak teda aj z tela. Okrem toho sa tu samozrejme tvorí aj moč, pomocou ktoré sa vyššie uvedené látky odvádzajú z nášho organizmu. Obličky sú cieľom mnohých chorôb a jedov s ktorými sa človek môže stretnúť. Jednou z najnebezpečnejších porúch obličiek je chronické zlyhanie obličiek. 


Je to postupná strata správnej funkcie obličiek, z akejkoľvek príčiny ktorá môže trvať od niekoľko týždňov až po niekoľko rokov. Symptómov tejto poruchy je viac ako dosť a na začiatkoch môžu byť veľmi ťažko rozlíšiteľné, ale časom sa stávajú o moc viac výraznejšie, nakoniec až život ohrozujúce. Medzi príznaky patria napríklad zmeny moču, ako sú výrazné zmeny pH moču, objavenie proteínov v moči a podobne. Ďalšou skupinou symptómov sú potom zmeny krvi. Sem patrí hromadenie močoviny, draslíku a fosfátov v krvi, alebo nadmerné vylučovanie vápnika (osteoporóza). Každé z tohto potom vedie samostatne k ďalším zdravotným poruchám. Samozrejme zmeny zloženia krvi môžu viesť k zmene pH krvi, čo sa nazýva metabolická acidóza. Okrem toho sa pri poruche tvorby moču začne hromadiť voda v tele. Toto potom priamo vedie k zvýšeniu krvného tlaku (hypertenzia) a tvorbe opuchov spôsobených nahromadením vody v tkanive, alebo v nejakom orgáne (edémy). Neskôr sa môže objaviť anémia (spôsobená nadmernou stratou proteínov v moči), strata hmotnosti (anorexia), celková slabosť, poruchy srdcovej činnosti. V ťažších štádiách sa môže nahromadiť toľko močoviny v krvi, že sa začne vylučovať na koži. Toto potom vyzerá ako „námraza“ na koži. Príčiny, ktoré vedú k tejto poruche sú v drvivej väčšine iné ochorenie, často aj také ktoré primárne nesúvisia s obličkami. Sú to napríklad cukrovka, ťažká hypertenzia (spôsobená niečím iným ako zlyhávaním obličiek, je to v podstate začarovaný kruh), akékoľvek infekcie obličiek (najčastejšie bakteriálne, v exotických krajinách aj parazitické), autoimunitné poškodenie obličiek, niektoré otravy (existujú jedovaté látky, ktoré prednostne poškodzujú obličky), obličkové kamene, mechanické poškodenie obličiek, nádory na obličkách a niektoré vrodené poruchy. 


Liečba zlyhávania obličiek je komplikovaná. Ak je jasná príčina vzniku tejto poruchy, mala by sa liečiť tá ako prvá (napríklad liečba otravy, detoxikácia, liečba infekcie, cukrovky a podobne). Ďalej sa musí použiť nejaký postup na vyrovnanie porúch pH, minerálnej rovnováhy a nedostatku vitamínov. Napríklad doplnenie vápnika, železa, zvýšenie vylučovania draslíku a fosfátov. Pri ťažkých prípadoch je nutné už použiť dialýzu. Čo je zjednodušene povedané vlastne filtrácia nežiadúcich látok z krvi (pretože obličky to už nezvládajú) mimo tela, pomocou prístrojov. Konečnou formou terapie, je nakoniec možnosť transplantácie obličky (človek dokáže prežiť aj len s jednou zdravou obličkou). Pri ľahších formách chronickej nedostatočnosti obličiek je možno ako podpornú terapiu použiť aj špeciálnu zmes HCK Komplexu. Je tu vápnik, na vyrovnanie zvýšeného vylučovania vápnika cez poškodené obličky. Z podobnej príčiny je tu aj vyššie množstvo horčíka, taurínu (amínosulfónovej kyseliny) a vitamínov skupiny B (vo vode rozpustné vitamíny sa vylučujú prednostne obličkami). Nakoniec sú v zmesi viaceré dôležité antioxidanty (napríklad katechín, selén a koenzým Q10).Zmes HCK Komplexu je výlučne podporný prostriedok pri terapii daných zdravotných problémov a nie je určená ako náhrada liečby navrhnutej lekárom, alebo lekármi. 

Ohľadne týchto liekov alebo metódy liečenia sa opýtajte svojho lekára alebo farmaceuta Apoteky Alexandra, sme vám k dispozícii 24/7.