Back to the list

HCK - Alternatívna podpora liečby astmy

Asthma bronchiale, po slovensky bronchiálna astma, alebo ako ju ľudia jednoducho nazývajúastma je ochorenie dýchacích ciest. Príznakmi astmy sú problémy s dýchaním, „pískanie“ pridýchaní, bolesť na hrudi a niekedy aj kašeľ. Patofyziologicky sa jedná o chronický zápal priedušiek. 


Priedušky by sa dali zjednodušene charakterizovať ako trubice, ktoré umožňujúpriechod vzduchu medzi ústami a hrtanom a pľúcami. V prípade zápalu sa tkanivo priedušiekspráva prakticky rovnako ako ostatné tkanivá. Sliznica priedušiek sa zdurí a opuchne čov skutočnosti zúži vnútorný priemer bronchiálnej trubice. Okrem toho sa zvýši sekréciahlienu v prieduškách, čo spolu so zúžením priemeru naozaj zťažuje dýchanie. Pri ťažkýchformách astmy môže dôjsť dokonca k stiahnutiu celých priedušiek (bronchokonstrikcia).Príčiny vzniku astmy sú viaceré. Najčastejšie je bronchiálna astma spojená s alergioua atopickým ekzémom, čo nasvedčuje na autoimunitný mechanizmus. Prakticky všetky veci,ktoré môžeme považovať za alergény, môžu okrem alergickej reakcie vyvolať aj astmatickýzáchvat. A môžem vám úprimne povedať, že táto nesvätá triáda je naozaj ťažký kríž prečloveka. S týmto súvisí aj genetický základ pre vznik astmy. Táto choroba je tiež často dedičná v rodine. Potom sú tu aj faktory prostredia. Znečistený vzduch, všeobecne čímkoľvek, je jedným z veľmi častých faktorov, ktoré prispievajú k vzniku astmy. Smog, cigaretový dym, prchavé chemikálie (oxid siričitý) sú ďalšie faktory prostredia. Taktiež niektoré lieky ako napríklad acetylsalicylová kyselina (aspirín, acylpyrín) dokáže priamo spôsobiť astmatickýzáchvat, bez alergickej reakcie. Nakoniec aj ťažký psychický stres a niektoré psychologické poruchy môžu prispievať k rozvoju astmy. So stresom je spojený taký začarovaný kruh. Pri astmatickom záchvate sa vám totižto začne naozaj zle dýchať, čo síce nebolí ale je to neskutočne nepríjemný pocit. Zo sťaženého dýchania sa potom človek zľakne a chytí hoúzkosť. Tento strach a úzkosť potom ešte viac zhoršuje príznaky astmy a začarovaný kruh idestále dokola. Toto je tiež niečo, čo poznám z vlastnej skúsenosti. 

Našťastie moderná medicína pozná viacero postupov na liečbu bronchiálnej astmy. Sú tu liečivá, ktoré sapoužívajú aj na terapiu alergie. Tieto lieky účinkujú vo všeobecnosti ako protizápalové látky. Takto sa používajú napríklad stabilizátory mastocytov (žírnych buniek) a glukokortikoidy. Druhou možnosťou sú potom látky, ktoré dokážu priamo ovplyvniť funkciu priedušiek. To znamená, že ich dokážu rozšíriť – spôsobujú bronchodilatáciu. Najčastejšou aplikačnouformou týchto liečiv je inhalácia. Vo forme inhalačných práškov, aerosólov alebo tlakovýchnádob s nosným plynom. Týmto spôsobom sa účinná látka dostane priamo na miesto účinku, a znížia sa nežiadúce účinky v iných častiach tela. Ako podporná terapia sa používajú rôzne psychoterapeutické postupy, hlavne také ktoré sa snažia upraviť dýchanie. Alternatívou v oblasti podpornej terapie je aj zmes HCK Komplexu. Je tu horčík, ktorý dokáže nie len znižovať stres, ale aj tlmiť svalové kŕče. Potom je tu aj izoleucín (proteogénnaaminokyselina). Podľa niektorých štúdií je hladina izoleucínu a niektorých iných proteogénnych aminokyselín v krvi u ťažkých astmatikov výrazne znížená. Zmes obsahuje aj vitamíny D3 a B12, a podľa mnohých zdrojov suplementácia týmito dvoma vitamínmi znižuje výskyt astmatických záchvatov. Ďalej je tu zinok, ktorému sa pripisujú imunomodulačné účinky. Nakoniec je tu veľké množstvo antioxidantov, pretože ako sme si už mnoho krát povedali, zápalový proces je úzko prepojený s oxidačným stresom. Je tu glutatión, selén, vitamín C a E. Zmes HCK Komplexu je výlučne podporný prostriedok pri terapii daných zdravotných problémov a nie je určený ako náhrada liečby navrhnutej lekárom, alebo lekármi. 

Ohľadne týchto liekov alebo metódy liečenia sa opýtajte svojho lekára alebo farmaceutaApoteky Alexandra, sme vám k dispozícii 24/7.