Back to the list

Farmaceuticky významné rastliny - Mučenka

Dlhší čas už rozmýšľam o písaní článkov o liečivých alebo aspoň farmaceuticky významných rastlín alebo húb. Dôvodov prečo som to odkladal je viac. 


Jednak to, že dnes si na internete môže ktokoľvek takmer okamžite zistiť informácie o danej problematike. Ďalej je tu aj fakt, že som predpokladal, že takto botanicky ladená téma bude pre väčšinu ľudí naozaj nudná. Tak ale to bolo predtým, dnes si myslím že už nastal čas si niečo povedať aj o týchto kvetinkách. Ešte by som sa chcel pristaviť pri slove droga. Droga vo farmácii znamená časť alebo výlučok rastliny, huby alebo zvieraťa, ktorá obsahuje účinnú látku alebo látky. Vzhľadom na spojitosť tohto slova v našom jazyku s nelegálnymi omamnými a psychotropnými látkami sa jeho používaniu pokúsim vyhnúť. 

Začnime teda už so samotnými rastlinkami – Mučenka opletavá (Passiflora incarnata, passifloraceae). Je to popínavý ker so striedavými, stopkatými, troj- alebo výnimočne päťlaločnatými listami s kopijovitými lalokmi. Kvety sú pazušné, jednotlivé, veľké, pravidelné a obojpohlavné. Sú najčastejšie fialovo-biele s výraznými papilóznymi nitkami a v strede s výrazným androgynoforom. Plodom sú veľké bobule, ktoré sú žlto-oranžové keď sú zrelé. Sú jedlé a používajú sa aj na výrobu džemu. Originálnym domovom mučenky je južná a juho-západná časť Severnej Ameriky, Stredná Amerika a severná časť Južnej Ameriky. U nás rastie len ako izbová kvetina. V ľudovej medicíne sa už dávno používala pre svoj sedatívny a anxiolytický účinok. Často sa tiež pestuje ako okrasná rastlina. Účinnou časťou rastliny sú listy, kvety alebo celá kvitnúca vňať. Zbierajú sa v období kvitnutia rastliny. Z nich sa buď pripraví extrakt alebo sa spracujú sušením. Obsahové látky zodpovedné za farmakologický účinok nie sú doposiaľ presne známe. Rastlina obsahuje rôzne flavonoidy ako napríklad izovitexín, kampferol, kvercetrín a podobne. Taktiež obsahuje alkaloidy karbolínového typu: harman, harmín a harmol. Tieto alkaloidy sú schopné reverzibilne inhibovať MAO (monoamínoxidázy, čo sú enzýmy zodpovedné za metabolizáciu mnohých prírodných aj umelých primárnych amínov v našom tele) a zdá sa že tiež majú afinitu k rovnakému receptoru ako benzodiazepíny. Prípravky z tejto rastliny majú teda sedatívno-hypnotický a anxiolytický účinok. U nás sa predávajú rôzne tabletky obsahujúce extrakt z mučenky samostatne alebo v kombinácii s inými rastlinnými extraktmi alebo s melatonínom. 

Ohľadne týchto liekov alebo metódy liečenia sa opýtajte svojho lekára alebo farmaceuta Apoteky Alexandra, sme vám k dispozícii 24/7.