Back to the list

HCK - Doplnenie prospešných látok pri problémoch so srdcovými arytmiami

Každého srdce bije v nejakom rytme. Tempo v ktorom srdce tlčie sa volá tep. Tento rytmus udáva špecializované tkanivo vo vnútri srdca (dalo by sa povedať, že je to taký udavač rytmu!). Toto prevodové tkanivo by sa dalo veľmi, ale naozaj veľmi zjednodušene popísať ako sústava prevodových staníc spojených s elektrickým vedením. Táto sústava je plne automatická a „zvonku“ je možné ju len ovplyvniť. 


Z tohto dôvodu, je srdce schopné stále biť aj mimo tela, ak je vložené do výživného roztoku. Analógia k elektrickému vedeniu je úplne dokonalá, pretože tento systému prenáša signál práve pomocou elektrického prúdu vznikajúceho a šíriaceho sa v špecializovaných bunkách vo vodivom tkanive. Elektrický prúd z vonkajšieho zdroja dokáže vážne narušiť tento systém (podobný systém ovládania je aj v kostrových svaloch) a spôsobiť dokonca zástavu srdca (toto je skutočnou príčinou smrti v drvivej väčšine zásahom elektrického prúdu). Ale zase na druhej strane je možné zastavené srdce naspäť naštartovať práve aplikáciou príslušne silného prúdu, čo sa využíva napríklad v kardiostimulátoroch. Samotná frekvencia tepu závisí od mnohých vnútorných a vonkajších faktorov. Všetky tieto faktory by bolo naozaj náročné vymenovať, ale spomeňme si aspoň zopár takých dôležitejších. Jedným z nich je vek, na rozdiel od krvného tlaku, sa tep srdca práveže znižuje s rastúcim vekom. Fyzická námaha tiež za normálnych okolností tiež dokáže výrazne zvýšiť tep. Toto je fyziologické prispôsobenie sa organizmu na potrebu fyzického výkonu. Emocionálny stav a stres (fyzický aj psychický) môžu taktiež zvýšiť tep. Mnohé chemické zlúčeniny, vrátane veľkého počtu liečiv ale aj takzvaných drog môžu mať zásadný vplyv na srdce. Dobrým príkladom, ktorý tu spomeniem je samozrejme kofeín, purínový alkaloid, ktorý sa ako je všeobecne známe nachádza v káve a v čaji mimo iných. 


Okrem vyššie uvedených príkladov, môžu ovplyvniť srdcový rytmus aj ochorenia. Patologická zmena frekvencie tlkotu srdca sa nazýva srdcová arytmia. Arytmie môžeme deliť z viacerých hľadísk. Asi také najzákladnejšie je delenie podľa charakteru zmeny rýchlosti. Arytmie, pri ktorých sa zvyšuje tep sa nazývajú tachykardie. Tie, pri ktorých sa znižuje sa nazývajú bradykardie. Okrem toho sa arytmie často delia aj podľa toho, v ktorej časti srdca vznikli, napríklad na komorové, predsieňové alebo sínusové a podobne. Podrobnejšia debata ohľadom delenia srdcových arytmií je nad rámec tohto článku. Vzhľadom na veľké množstvo typov a podtypov arytmií, je počet možných príznakov skoro rovnako veľký. Jedným z najviac charakteristickým príznakom sú takzvané palpitácie. Palpitácie sú subjektívne citeľné zmeny srdcového rytmu, ktoré človek dokáže vnímať. Z menej charakteristickejších ale častých príznakov sú to napríklad závrate, strata vedomia alebo bolesti hlavy. Terapia srdcových arytmií sa uskutočňuje buď pomocou liekov alebo chirurgickým zákrokom. V prvom prípade sa užívajú špeciálne lieky z skupiny antiarytmík. Látky z tejto chemicky rôznorodej skupiny sú schopné nejakým spôsobom ovplyvniť srdcový rytmus. Správne a bezpečné použitie týchto látok si vyžaduje trénovaného špecialistu a preto sú všetky dostupné len na lekársky predpis. V druhom prípade terapie sa používa chirurgický zákrok alebo použitie kardiostimulátora. Ako pomocnú terapiu pri srdcových arytmiách sa môže použiť aj špecializovaná zmes HCK Komplexu. V tejto zmesi sa nachádza napríklad L-arginín (proteogénna aminokyselina), ktorá v tele slúži ako zdroj oxidu dusnatého (NO). NO slúži ako signálna molekula, ktorá sa podieľa na regulácii mnohých fyziologických funkciách tela. Podľa niektorých štúdií dokáže zvýšená suplementácia s niektorými aminokyselinám podobnými zlúčeninami, napríklad karnozín, karnitín alebo taurín upraviť slabšie formy srdcových arytmií, ale existujú zároveň aj štúdie, kde prišli na odlišné závery. Okrem toho sú tu aj draslík a horčík. Výrazné chýbanie už len jedného z týchto minerálov preukázateľne spôsobuje arytmie. V zmesi sa nachádzajú samozrejme aj viaceré antioxidanty, napríklad koenzým Q10, rezveratrol alebo selén. Zvyšok zmesi tvoria vitamíny.Zmes HCK Komplexu je výlučne podporný prostriedok pri terapii daných zdravotných problémov a nie je určená ako náhrada liečby navrhnutej lekárom, alebo lekármi. 

Ohľadne týchto liekov alebo metódy liečenia sa opýtajte svojho lekára alebo farmaceuta Apoteky Alexandra, sme vám k dispozícii 24/7.