Back to the list

Čo spôsobuje črevné nepríjemnosti a ako sa ich zbaviť?  

Ak si chceme povedať niečo o liekoch proti hnačke, mali by sme si na začiatok povedať niečo o samotnej hnačke. Do podrobných detailov o tom čo je hnačka tu radšej nepôjdem, v záujme zachovania dekóru bude lepšie si trochu povedať o tom prečo, alebo ako vzniká. Bez ohľadu na príčinu je hnačka vyvolaná jedným z troch „mechanizmov“ alebo ich kombináciou. 


Prvým mechanizmom je zadržiavanie vody v čreve. V hrubom čreve prebieha úprava podielu vody v stolici. Toto hospodárenie s vodou v črevách je úzko prepojené na pohyb rôznych iónov. Na tomto princípe fungujú niektoré prírodné aj chemické látky ako laxatíva. Laxatíva ktoré takto fungujú sa nazývajú osmotické laxatíva. Veľmi pekným a doteraz stále používaným príkladom je síran horečnatý, v dávnejších dobách známy ako Glauberova soľ. Síran horečnatý je iónová zlúčenina, ktorá sa vo vodnom roztoku vyskytuje ako vodou obalené horečnaté katióny a síranové anióny. Síranové anióny si naše telo nedokáže vstrebať z čriev a preto tam ostávajú aj so svojím vodným obalom. Tak isto fungujú aj cukorné alkoholy – manitol alebo glucitol. 

Druhým spôsobom je zníženie absorbcie alebo zvýšenie vylučovania vody do hrubého čreva, čí sa vlastne dosiahne zadržanie vody v hrubom čreve. Takto fungujú rôzne baktérie, toxíny a niektoré vírusy. Z tejto situácie vzniknutá riedka a vodnatá stolica má za následok vysoké straty vody a niektorých minerálov z tela. Pri dlhodobo trvajúcej hnačke takto môže dôjsť k ťažkej dehydratácii pacienta, v extrémnych prípadoch dokonca až k smrti v dôsledku masívnej dehydratácie. Posledným spôsobom je priame dráždenie sliznice hrubého čreva. Toto dráždenie potom spôsobí urýchlenie prechodu stolice cez hrubé črevo. Takto pôsobia opäť niektoré chemické alebo prírodné látky, niektoré baktérie a parazity. Z prírodných látok takto fungujú napríklad antraglykozidy. Antraglykozidy sú prírodné látky, ktoré sa vyskytujú vo viacerých druhoch rastlín. Z nich sa pripravujú prírodné laxatívne preparáty. Nachádzajú sa napríklad v listoch senovky gréckej alebo v kôre krušiny jelšovej. Chemicky odlišné ale s rovnakým účinkom pôsobiace sú deriváty trifenylmetánu. Mnoho ľudí nevie že sem patrí aj fenolftaleín. Známy pH indikátor, ktorý mení svoju chemickú štruktúru a tým zároveň aj farbu v závislosti od pH prostredia. Fenolftaleín má aj veľmi silný laxatívny účinok. V skutočnosti má až taký silný laxatívny účinok, že sa v záujme bezpečnosti sa ako laxatívum nepoužíva. Na základe jeho štruktúry boli pripravené podobné látky, s bezpečnejšími farmakologickými vlastnosťami ako napríklad bisakodyl alebo pikosulfát. Tieto sa používajú vo forme čapíkov, kvapiek alebo tabliet ako voľnopredajné laxatíva. 

Doteraz sme si toho povedali dosť o laxatívach, teraz je ten správny čas povedať si niečo o liekoch proti hnačke. Najjednoduchšími liekmi, ktoré vlastne ani nemajú chemický mechanizmus účinku sú absorbanciá. Sem patrí napríklad aktivované živočíšne uhlie alebo rôzne prečistené hlinky. Tieto látky majú pórovitú mikroskopickú štruktúru. Dalo by sa to prirovnať k špongii. Do rôzne veľkých pórov (dutiniek) sa dostanú baktérie, vírusy alebo dokonca molekuly chemických látok. Pretože takto „uzavreté“ baktérie a nečistoty sú v materiáli, ktorý naše telo nedokáže stráviť, vylučujú sa spolu s ním von a nerobia neplechu v črevách. Tieto látky v práškovitej forme majú obrovskú absorbčnú plochu. Treba mať na pamäti že absorbenty môžu takto naviazať účinné látky iných liekov a tak ich zbaviť účinku ak sa podajú spolu alebo krátko pred/po absorbentoch. 

Ďalšou skupinou na terapiu hnačky sú lokálne antibiotiká. Tieto látky pôsobia v črevách ako antibiotiká ale nevstrebávajú sa do orgamizmu a tým ho toľko nezaťažujú. Sem patrí napríklad nifuroxazid, ktorý sa nachádza v Endiexe. Poslednou skupinou sú lieky, ktoré pôsobia na opioidné receptory v črevách. V črevách sa nachádzajú opioidné receptory, ktoré sú mimo centrálnej nervovej sústavy. Aktiváciou týchto receptorov dôjde k spomaleniu pohybu čriev. Takto používané látky nepôsobia na opioidné receptory v mozgu a preto nevyvolávajú žiadne zo psychických účinkov klasických opiátov. Do tejto skupiny patrí napríklad loperamid, ktorý sa nachádza v Imodiu. 

Nesmieme zabúdať že v každom prípade hnačky treba dodržiavať správny pitný režim aby sa zabránilo dehydratácii. Malé deti a starí ľudia sú obzvlášť citliví na tento problém. Rehydratáciu a navrátenie dôležitých minerálov sa dá dosiahnuť aj prípravkami na to určenými. Napríklad Kulíšek, Fluidex alebo Enhydrol. 

Ohľadne týchto liekov alebo metódy liečenia sa opýtajte svojho lekára alebo farmaceuta Apoteky Alexandra, sme vám k dispozícii 24/7.