Back to the list

Čo robiť s herpesom? Liečivá látka aciklovir sa s herpesom účinne popasuje.


Aciklovir je antivirotikum charakteru falošného substrátu pre enzýmy vírusu. Najskôr si budeme musieť povedať niečo o vírusoch. Vírusy sú vnútrobunkové parazity. To znamená, že vírusy samé o sebe nemajú metabolizmus, zjednodušene sú to častice nukleových kyselín, proteínov a lipidov, ktoré sa musia dostať do vnútra bunky nato, aby začali mať vlastný metabolizmus. Kvôli tomuto je možné chemicky (farmakologicky) ovplyvniť vírusový metabolizmus len vo vnútri bunky, čo výrazne sťažuje tento terapeutický prístup. 


Jednou z najdôležitejších častí vírusovej častice (viriónu) je jeho nukleová kyselina (môže to byť DNA ale aj RNA). Vírusová nukleová kyselina je to, čo sa hľadá v dnes tak často spomínaných PCR testoch. Po vstupe vírusu do bunky sa jeho nukleová kyselina zabuduje do DNA (v prípade eukaryotickej bunky), odkiaľ je potom čítaná a bunka miesto svojich proteínov produkuje proteíny vírusu. Potom sa replikujú nukleové kyseliny vírusu. Vnútri bunky sa dávajú dokopy nové virióny a tie sú potom za smrti bunky vypustené do okolia. Niektoré vírusy si dokonca svoj lipidový obal „vezmú“ z cytoplazmatickej membrány umierajúcej bunky... Aciklovir má za svoj cieľ vírusové enzýmy, ktoré tvoria nukleové kyseliny vírusu (DNA-polymerázy). Tie enzýmy za normálnych okolností vezmú nukleotidy a spájajú ich do polymérnej formy. Jedným z týchto nukleotidov je guanozín. Guanozín si môžeme predstaviť tak, že je zložený z purínovej bázy – guanínu a cukru (ribózy). Aciklovir sa skladá z guanínu a z acyklického alkoholického zvyšku (z neho je odvodený jeho názov). Vo vnútri bunky sa aciklovir fosforyluje (premení sa na aktívnu formu), ktorá má z nejakého dôvodu veľmi rada práve vírusové DNA-polymerázy ale nie tie ľudské, a preto ich dokáže selektívne blokovať. Týmto sa naruší syntéza vírusovej DNA a tým aj vznik nových viriónov. 


Všetko čo bolo vyššie uvedené je samozrejme veľmi zjednodušená verzia ale pre tento článok dostačujúca. Okrem herpes vírusov (Herpes Simplex Vírus – HSV) je aciklovir účinný aj na niektoré iné, napríklad Varicella zoster a Epstein-Barrovej vírus. Využíva sa na systémovú (vnútornú) aj vonkajšiu terapiu zdravotných problémov spôsobených herpesovým vírusom. U nás sú momentálne voľno predajné len prípravky na vonkajšie použitie. To je hlavne na labiálny herpes – ten „klasický“ herpes na perách, ale aj na lézie herpesu inde na koži alebo na slizniciach. Na toto upotrebenie sa používa aciklovir vo forme krémov. Na Slovensku sú momentálne dostupné tieto voľno predajné (také, čo sa dajú zohnať aj bez predpisu) prípravky – Acyklovir STADA, Herpesín krém, Zovirax a Zovirax DUO krém.Je možné, že existujú aj iné prípravky obsahujúce tieto účinné látky samostatne alebo v kombinácii. V zahraničí môžu byť súčasťou prípravkov s inými firemnými názvami. 

Autor článku: „Čestne vyhlasujem, že v čase písania tohto článku boli všetky spomenuté výrobky voľnopredajné na Slovensku.“

Ohľadne týchto liekov alebo metódy liečenia sa opýtajte svojho lekára alebo farmaceuta Apoteky Alexandra, sme vám k dispozícii 24/7.