Back to the list

Chemické zloženie a využitie zlúčeniny "MSM"

Dimetyl sulfón alebo inak známy aj ako metylsulfonylmetán (MSM) je organická zlúčenina obsahujúca síru (niekedy je tiež označený skratkou DMSO2). Za takzvaných izbových podmienok je to biela kryštalická látka (teplota topenia je 109 °C). Táto zlúčenina sa normálne vyskytuje aj v prírode, hlavne v niektorých druhoch nižších rastlín, tiež sa môže nachádzať v malých množstvách v niektorých potravinách. 


V priemysle sa používa ako činidlo alebo ako rozpúšťadlo v niektorých chemických syntézach. MSM sa v „ľudovej“ medicíne často spája s dimetylsulfoxidom (DMSO). DMSO je priemyselne dôležité rozpúšťadlo (teplota topenia je 19 °C) a tiež dôležitý ligand v koordinačnej chémii. MSM sa dá pripraviť oxidáciou DMSO pomocou rôznych činidiel alebo aj enzymatickou cestou. Laicky by sa dalo povedať, že rozdiel medzi DMSO a MSM je presne jeden atóm kyslíka. S DMSO som zažil mnoho dobrodružstiev počas môjho pôsobenia v chemickom laboratóriu. Je to polárne organické rozpúšťadlo s famóznymi vlastnosťami. Neobmedzene sa mieša s vodou a dokáže rozpustiť mnoho zlúčenín, na ktoré je voda krátka. V chemickej literatúre sa uvádza, že čisté DMSO je bez farby a vône. Všetky „vzorky“ DMSO, ktoré sa mi dostali pod ruku, aj čerstvé DMSO priamo od výrobcu, mali vždy relatívne výrazný zápach, ktorý by som popísal ako „podobný chrenu, ale menej výrazný“. Na dotyk je DMSO cítiť ako olejovitá viskózna kvapalina. 

Dôležitou schopnosťou DMSO je jeho schopnosť prenášať iné látky cez kožu. Samotné DMSO dokáže bez problémov prechádzať neporušenou ľudskou kožou. Avšak ako som spomenul predtým, DMSO je veľmi dobré rozpúšťadlo a všetko čo dokáže rozpustiť, dokáže so sebou aj preniesť cez neporušenú kožu! Akútna toxicita DMSO a MSM u ľudí je prakticky neznáma, ohľadom chronickej toxicity zatiaľ neexistujú overené štúdie. DMSO vykazuje určitý stupeň protizápalovej aktivity a v topických prípravkoch sa používa v malom množstve aj v klasickej medicíne. Zaujímavým vedľajším účinkom užívania alebo „vystaveniu sa“ vyšším množstvám DMSO je vraj pocit chuti a zápachu ako po cesnaku v ústach (neskúšal som). MSM sa na rozdiel od DMSO používa v alternatívnej medicíne hlavne vnútorne – perorálne vo forme rôznych výživových doplnkov. Hlavnou indikáciou pre MSM je osteoartritída. V štúdiách na zvieratách je MSM veľmi dobre tolerované aj v dávkach okolo 2 g/kg počas 90 dní. To znamená, že zvieratám dávali 90 dní 2 g MSM na jeden kilogram hmotnosti zvieraťa. Podľa štúdii na potkanoch je MSM dokonca bezpečné aj počas tehotenstva a nemá vplyv na zdravý vývoj plodu. 

U ľudí boli pozorované len mierne alergické reakcie na MSM, najčastejšie vo forme tráviacich problémov alebo kožných vyrážok. MSM má mať protizápalové účinky a samozrejme antioxidačné účinky (čo už dnes nemá antioxidačné účinky?). Niektorí autori tiež uvádzajú MSM v kombinácii s glukozamínom v terapii artritídy. Ďalším tvrdením je, že MSM a DMSO fungujú ako zdroje „bioaktívnej síry“. Neviem aká síra je bioaktívna, ale je pravda, že síra je jedným z makroesenciálnych prvkov pre človeka. Avšak pokiaľ viem, samostatný nedostatok síry nebol doteraz u človeka popísaný. Štúdie vykonané na zvieracích modeloch naznačujú, že tieto dve sírne organické zlúčeniny naozaj majú spomínané pozitívne účinky na organizmus. Z týchto štúdii sa taktiež zdá, že sú to relatívne bezpečné látky, aspoň čo sa týka ich akútneho dopadu na organizmus. 

Ohľadne týchto liekov alebo metódy liečenia sa opýtajte svojho lekára alebo farmaceuta Apoteky Alexandra, sme vám k dispozícii 24/7.