Back to the list

Chemické využitie horčíka

Horčík (latinsky magnesium) je kov alkalických zemín. V čistom stave je to lesklý strieborný a relatívne mäkký kov. V chémii a v prírode má len oxidačný stav 2+ rovnako ako ostatné prvky druhej hlavnej skupiny periodickej tabuľky prvkov. Vo forme rôznych zlúčenín je jedným z najrozšírenejších prvkov v zemskej kôre aj v ľudskom tele. 


V prírode sa vo forme kovu nenachádza kvôli jeho reaktivite so vzdušným kyslíkom a vlhkosťou. Mimo medicíny má široké využitie hlavne ako súčasť rôznych zliatín. Ako už bolo uvedené je vysoko rozšírený v ľudskom tele a je to najpočetnejší dvojmocný katión (Mg2+) nachádzajúci sa v našich bunkách. Asi polka horečnatých katiónov v našom tele je viazaná v kostiach spolu s vápnikom, jeho kolegom z druhej hlavnej skupiny. Významnou je relatívne vysoká afinita horečnatého katiónu k molekulám vody ako ligandom. Horečnatý katión vykazuje vo vodnom prostredí relatívne špecifické vlastnosti v rámci koordinačnej chémie a preto má esenciálne miesto v rámci anorganickej biochémie. V prírode existuje viac ako 300 metaloenzýmov, ktoré majú vo svojom aktívnom centre horčík. Za zmienku stojí mnoho enzýmov „zaoberajúcich“ sa reakciami fosfátových skupín. Do tejto skupiny enzýmov patria kinázy. Sú to enzýmy, ktoré katalyzujú prenos (naviazanie aj odstránenie) fosfátovej skupiny (deprotonizovaný zvyšok kyseliny trihydrogénfosforečnej) v rámci rôznych proteínov, iných makromolekúl, ale aj niektorých nízkomolárnych zlúčenín (napríklad cukrov). 

Ďalej sem patria aj fosfatázy, ktoré na rozdiel od predchádzajúcej skupiny katalyzujú len odstraňovanie fosfátovej skupiny s rôznych zlúčenín, kde bola naviazaná. Ďalšou skupinou horčík obsahujúcich metaloenzýmov sú tie, ktoré katalyzujú metabolizmus nukleových kyselín. Ako dnes už skoro všetci vedia, nukleové kyseliny (DNA a RNA) sa skladajú z troch súčastí. Prvou sú dusíkaté heterocyklické bázy (adenín, guanín, cytozín, uracil a tymín). Cukornej (monosacharidovej) zložky, čo je deoxyribóza (D v DNA) alebo ribóza (R v RNA) a nakoniec z fosfátovej skupiny – zase tá fosfátová skupina. Vďaka týmto enzýmom sa nukleové kyseliny môžu predlžovať, kopírovať, skracovať, opravovať a robiť ešte mnoho zaujímavých činností. Napríklad DNA-polymerázy, nukleotidyl-transferázy, RNA-polymerázy a iné. Ďalším vysoko významným biochemickým využitím horčíka, ktorý nie je priamo viazaný na človeka ale aj tak pre nás životne dôležitý je fotosyntéza. To je proces vďaka ktorému zelené rastliny dokážu využiť energiu slnečného žiarenia pri premene oxidu uhličitého a vody na molekulu cukru, pričom vzniká vedľajší produkt, ktorý je pre nás naozaj životne dôležitý – kyslík. 

Dá sa povedať, že neprítomnosť fotosyntézy na tejto planéte by sme doslova nerozdýchali. Na to si potom spomeňte, keď sa vás budú pýtať či vám záleží, ako moc sa vyrubujú lesy… A čo má vlastne horčík spoločné s tou fotosyntézou? Zelené rastliny nie sú zelené kvôli tomu, že by im bolo zle, alebo ako dôsledok ich módnej preferencie. Za to je zodpovedné farbivo chlorofyl. Za zelenú farbu je zodpovedný horečnatý katión koordinovaný tetrapyrolovým cyklom. Komplex železa s veľmi podobným tetrapyrolovým jadrom sa nazýva hém a je zodpovedný za peknú červenú farbu našej krvi. Chlorofyl je kľúčovou súčasťou fotosyntézy a teda aj pre náš život. V krvi človeka sa udržuje striktná koncentrácia horečnatých katiónov. Vzniknúť môže teda buď nedostatok alebo nadbytok horčíka v krvi. S nedostatkom horčíka u ľudí sú spojené kŕče, migrény, úzkosť, ochorenia kardiovaskulárneho systému, hypertenzia a osteoporóza. Nadbytok horčíka v krvi u ľudí so zdravými obličkami je veľmi zriedkavý. Mechanizmus účinku horčíka v týchto oblastiach je založený na tom, že horčík dokáže blokovať niektoré iónové kanály určené na transport vápnika. 

V dnešnej dobe existuje relatívne vysoké množstvo výživových doplnkov obsahujúcich horčík sólo, horčík s inými minerálmi, horčík s rôznymi vitamínmi a podobne. Sú vo forme klasických tabliet, šumivých tabliet, kapsúl alebo suspenzií. Známe značky ako výrobky série Magne B6, ďalej výrobky napríklad od Jamiesonu, Generici, Zdrovit, Swiss a ešte mnoho ďalších. Indikácie týchto prípravkov sú hlavne kŕče rôznych priečne pruhovaných svalov, úzkosť alebo nespavosť a mierna hypertenzia. Okrem toho sa niektoré horečnaté soli perorálne používajú ako antacidá (liečivá na zníženie žalúdočnej kyseliny). Síran horečnatý je už od dávna používaný ako preháňadlo. 

Ohľadne týchto liekov alebo metódy liečenia sa opýtajte svojho lekára alebo farmaceuta Apoteky Alexandra, sme vám k dispozícii 24/7.